Proširena makroekonomska statistika HNB-a

Objavljeno: 19.10.2009.

Obilju financijskih statističkih pokazatelja koje već objavljuje, Hrvatska narodna banka upravo je pridodala i Statistiku financijskih računa - stanja imovine i obveza, s preliminarnim izračunom za razdoblje od 2001. do 2008. godine, koja je danas objavljena prvi put.

Objavom tih podataka središnja banka ostvaruje još jedan pomak u prilagodbi Europskoj uniji na području nacionalnih računa opće države i s njima povezanih financijskih statistika. U skladu s obvezama preuzetima u pregovaračkom procesu, te sporazumom s Ministarstvom financija i Državnim zavodom za statistiku, te je pokazatelje HNB obvezan dostavljati i Statističkom uredu Europske komisije (Eurostat).

Podaci Statistike financijskih računa - stanja imovine i obveza omogućuju analiziranje vrijednosne strukture financijske imovine pojedinačnih sektora, promjena u strukturi i zastupljenosti financijskih instrumenata, razmjera i uloge financijskog posredovanja u nacionalnom gospodarstvu kao indikatora "dubine" financijskog tržišta te analiziranje stupnja financijske otvorenosti nacionalnoga gospodarstva prema svijetu.

Ti će se pokazatelji objavljivati u statističkim publikacijama Hrvatske narodne banke i na internetskoj stranici www.hnb.hr jednom godišnje.