Promjene u podacima statistike financijskih računa: revizija podataka od 2016. godine

Objavljeno: 14.7.2023.

S početkom 2023. godine HNB kao izvor podataka za sektor S128 Osiguravajuća društva počinje primjenjivati regulatorna izvješća EIOPA-e (nadzorni osigurateljni okvir temeljen na Direktivi Solventnost II (2009/138/EC)) uključujući sve podatke od njihova uvođenja 2016., što je rezultiralo revizijom podataka za taj sektor od prvog tromjesečja 2016.