Promjene u podacima statistike financijskih računa: izmjena podataka u Tablici T2 Financijski računi – stanja imovine i obveza na kraju godine (konsolidirano)

Objavljeno: 28.4.2023.

Objava podataka statistike financijskih računa o stanjima financijske imovine i obveza institucionalnih sektora od 28. travnja 2023. donosi novost u smislu izmjene izračuna konsolidiranih podataka. Točnije, u Tablici T2 Financijski računi – stanja imovine i obveza na kraju godine (konsolidirano) rekonstruiran je konsolidirani izračun za ukupno gospodarstvo, Ukupno – Republika Hrvatska i Financijska društva – ukupno. Do promjene je došlo zbog primjene potpune metode konsolidacije prema dostupnim podacima koja sada isključuje sve međusobne odnose unutar gospodarstva kao i unutar sektora i podsektora. Podaci po instrumentima za Ukupno – Republika Hrvatska sada uključuju samo odnose rezidentnih institucionalnih jedinica s nerezidentima, dok je prethodno bila suma konsolidiranih sektora i podsektora.

Također, novost je i da je pomaknut rok objave godišnjih podataka s kraja listopada na kraj travnja.

Kod tromjesečnih podataka o stanjima financijske imovine i obveza institucionalnih sektora nije bilo nikakve promjene pri ovoj objavi, pa se oni i nadalje objavljuju za razdoblje od prvog tromjesečja 2012. godine.