Promjene na dugu središnje države: Konsolidacija u dijelu pozicija stanja dužničkih vrijednosnih papira i daljnje sektorsko usklađivanje s metodologijom ESA 2010

Objavljeno: 30.3.2018.

Objava podataka o dugu opće države od 30. ožujka 2018., koja se odnosi na stanje tog duga na dan 31. prosinca 2017., uključuje i revidiranu povijesnu seriju podataka o stanju duga opće države koja odražava dva unapređenja statističkih izračuna:

  1. statističko prilagođavanje standardu ESA 2010 i Priručniku o dugu i deficitu države koje se odnosi na konsolidaciju duga opće države u dijelu dužničkih vrijednosnih papira, pri čemu je serija podataka o dugu opće države revidirana počevši od siječnja 2002.
  2. sektorsku reklasifikaciju u podsektore središnje i lokalne države, pri čemu je serija revidirana počevši od siječnja 2015. 

Za realizaciju izračuna u postupku konsolidacije duga opće države u dijelu pozicija stanja dužničkih vrijednosnih papira HNB je u lipnju 2017. počeo provoditi istraživanje na osnovi kojega se za sada kao konsolidacijski elementi pojavljuju isključivo dugoročni i kratkoročni dužnički vrijednosni papiri koje je izdao podsektor središnje države, a koji su u vlasništvu drugih jedinica također iz podsektora središnje države. Ostala moguća ulaganja u vrijednosne papire između različitih podsektora unutar sektora opće države nisu do sada zabilježena tijekom ovog istraživanja. Za razliku od pozicija vrijednosnih papira, konsolidacija duga opće države u dijelu pozicija kredita redovito se provodila i do sada, te ona nije bila predmetom ovog unapređenja metode izračuna.

Postupak konsolidacije po svojoj konstrukciji rezultira stanjem maastrichtskog (EDP) duga sektora opće države koje je manje ili jednako njegovu nekonsolidiranom stanju na razini svakog instrumenta i ukupno, a u istom se iznosu umanjuje i financijska imovina sektora opće države. Ovim postupkom izračun stanja EDP duga sektora opće države dodatno je usklađen s odredbama Uredbe (EK) br. 479/09.

Drugo unapređenje odnosi se na reklasifikaciju dviju jedinica iz podsektora javnih nefinancijskih poduzeća u podsektor središnje odnosno lokalne države, u skladu s posljednjom službenom verzijom klasifikacije statističkih jedinica u sektor opće države koju utvrđuje i objavljuje DZS. Rezultat je navedenih dviju reklasifikacija rast stanja duga opće države na instrumentima kredita.

Kombinirani rezultat ovih dvaju unapređenja statističkih izračuna jest smanjenje duga opće države počevši s 2002. godinom.

Slika 1.