Procjena matrica kreditnih migracija pomoću agregatnih podataka - bajesovski pristup

Objavljeno: 20.3.2012.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 37
Autor Davor Kunovac
Datum Ožujak 2012.
JEL C13, C50
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

matrice kreditnih migracija, bajesovsko zaključivanje, restringirani regresijski model, odrezani normalni vektor

U ovom se radu proučava Gibbsov sampler, konstruiran u Rodriguez-Yam et al. (2004.), koji se može upotrebljavati za procjenu parametara restringiranoga regresijskog modela. Rad ima dva cilja: prikazati efikasnu metodologiju procjene kojom se dosad nije koristilo u literaturi o kreditnom riziku i pomoću nje procijeniti migracijsku matricu koja odgovara dinamici kredita sektoru poduzeća u Hrvatskoj kada su dostupni samo agregatni (nadzorni) podaci o iznosu bankovnih kredita po rizičnim skupinama određenima prema očekivanoj razini naplativosti. Rezultati analize upućuju na to da bajesovski procjenitelj upotrijebljen u ovom radu ima neke važne komparativne prednosti u odnosu na procjenitelje koji su se prije rabili u literaturi.