Pripreme za 2000. godinu

Objavljeno: 17.12.1999.

Prema svim raspoloživim saznanjima, Hrvatska narodna banka ne očekuje nikakve posebne teškoće niti poremećaje na prijelazu u 2000. godinu, niti u svom unutrašnjem funkcioniranju niti u hrvatskom bankarstvu i platnom sustavu.

Poput drugih središnjih banaka u svijetu, i Hrvatska narodna banka poduzela je niz mjera i priprema kako bi ulazak u 2000. godinu u hrvatskom financijskom sustavu protekao mirno, uz potrebna dežurstva i odgovarajuće planove djelovanja ukoliko bi došlo do nekih nepredviđenih poremećaja.

U Hrvatskoj narodnoj banci oformljena je posebna komisija za operativnu provedbu mjera, koja je zadužena za koordinaciju priprema u cilju nesmetanog odvijanja svih aktivnosti. Na temelju prikupljenih podataka može se zaključiti da je velika većina glavnih sudionika u platnom prometu obavila potrebne pripreme i testiranja svojih sustava nekoliko mjeseci prije "kritičnog razdoblja".

Hrvatska narodna banka na vrijeme je skrenula pozornost bankama i štedionicama da vode računa o mogućoj povećanoj potražnji za gotovinom u završnom razdoblju ove godine, te zatražila od njih da pravodobno osiguraju potreban novac kako za šaltersko poslovanje tako i za bankomate. Kao što je javnosti već priopćeno, Savjet HNB donio je i neke odluke kojima se bankama privremeno proširuju mogućnosti korištenja lombardnih kredita, kako bi im se olakšalo pribavljanje potrebnih likvidnih sredstava i u slučaju da potražnja za gotovinskim novcem nadmaši potkraj godine uobičajenu razinu.

Polazeći od iznijetih činjenica, središnja banka smatra da je financijski sustav spreman za "problem 2000" i da će eventualne nepredviđene poteškoće brzo i učinkovito otkloniti.