Prijava inozemnih ulaganja do 31. ožujka 1997.

Objavljeno: 11.3.1997.

Na temelju odluke Savjeta Narodne banke Hrvatske, donijete u siječnju (objavljena u Narodnim novinama br.4/97), počinje sustavnije praćenje inozemnih izravnih i portfolio ulaganja u Hrvatsku,što je značajno i zbog potpunijeg uvida u ostvarivanje platne bilance zemlje. U cilju što učinkovitije provedbe spomenute odluke, guverner NBH donio je uputu o provedbi koja će biti objavljena u NN br.28 /97, a njen sastavni dio je i obrazac na kojem se dostavlja prijava inozemnih ulaganja.

Ovi propisi obvezuju sve domaće pravne osobe u kojima imaju bilo kakve vlasničke udjele inozemne institucije, ili pak one imaju vlasničke udjele u inozemstvu, da do kraja ožujka dostave NBH prijavu stanja inozemnih ulaganja na kraju prošle godine (sljedećih godina godišnja prijava podnosit će se do kraja veljače). Ovoj obvezi podliježu i sve podružnice inozemnih institucija koje posluju u Hrvatskoj.

Osim stranih tvrtki, u inozemne ulagače ubrajaju se i inozemne podružnice, odnosno poduzeća u vlasništvu hrvatskih tvrtki, kao i fizičke osobe sa stalnim boravištem u drugim državama, a to znači i hrvatski državljani s radnom dozvolom u zemlji svog privremenog boravka.