Pravno mišljenje o obvezi čuvanja bankovne tajne u odnosu na zahtjev istražnog povjerenstva Hrvatskog sabora

Objavljeno: 17.2.2005.

Imajući u vidu današnja izvješća u javnim medijima u kojima se spominje i navodni nalog guvernera Hrvatske narodne banke Riječkoj banci da istražnom povjerenstvu Hrvatskog sabora ne da podatke o kreditima koje je dizao bivši direktor Viktora Lenca – a što ne odgovara činjenicama – dajemo na uvid javnosti integralni tekst mišljenja što ga je središnja banka dostavila spomenutoj banci, na njenu zamolbu.

Vjerujemo da je iz priloženog potpuno jasno kako HNB nije izdao nikakav nalog koji bi na bilo koji način otežao rad istražnog povjerenstva i da je riječ o čistoj insinuaciji kojom se središnja banka, iz nama nepoznatih razloga, nastoji diskreditirati.

INTEGRALNI TEKST MIŠLJENJA HNB-a PDF