Posebna uprava u Obrtničkoj štednoj banci

Objavljeno: 9.11.2010.

Hrvatska narodna banka uvela je danas (9. studenog o.g.) posebnu upravu u Obrtničku štednu banku d.d. Zagreb, kako bi se spriječilo daljnje pogoršanje njena poslovanja te zaštitili interesi štediša i drugih vjerovnika ove štedne banke. Za predsjednika posebne uprave imenovan je Anri Jurčec iz Hrvatske narodne banke, a za člana uprave Dean Balint iz Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Obrtnička štedna banka imala je krajem rujna ove godine, s aktivom od 123,9 milijuna kuna, udio od 0,03 posto u ukupnoj aktivi hrvatskog bankovnog sustava. Jamstveni kapital banke iznosio je 6 milijuna kuna (propisani zakonski minimum je 8 milijuna kuna), a gubitak iz poslovanja 3,7 milijuna kuna.

Posebna uprava imenovana je nakon što je Obrtnička štedna banka propustila provesti niz mjera koje joj je u cilju stabilizacije poslovanja naložio HNB. Naime, još krajem prošle godine supervizori HNB-a uočili su negativne trendove u poslovanju štedne banke za koje je procijenjeno da, ukoliko se ne otklone, mogu postati prepreka za njenu financijsku stabilnost i opstojnost. Imajući to u vidu, HNB je u više navrata tijekom 2009. i 2010. godine proveo konzultacije s upravom i nadzornim odborom banke upozoravajući ih na nužnost stabilizacije poslovanja te na potrebu za hitnom dokapitalizacijom. Međutim, uprava nije poduzela potrebne korake, pa je adekvatnost jamstvenog kapitala pala ispod minimalne zakonom propisane stope. HNB je tada naložio štednoj banci da provede odgovarajuće mjere u cilju hitnog vraćanja adekvatnosti jamstvenog kapitala na propisani zakonski minimum. No, supervizorske mjere nisu izvršene u zadanom roku, adekvatnost jamstvenog kapitala nastavila se smanjivati, a istovremeno se gubitak iz poslovanja povećavao.

Posebna uprava Obrtničke štedne banke djelovat će u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i nastojati pronaći rješenje za poboljšanje financijske stabilnosti i dostizanje minimalne zakonom propisane stope adekvatnosti jamstvenog kapitala.