Savjet HNB-a: porasle rezervacije, ali i dobit banaka

Objavljeno: 10.9.2014.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici, održanoj pod predsjedanjem guvernera Borisa Vujčića i uz sudjelovanje ministra financija Borisa Lalovca, razmatrao najnovije pokazatelje o gospodarskim i novčanim kretanjima, kod čega je osobita pozornost posvećena učincima prijelaza s nacionalne na europsku statističku metodologiju. Ustanovljeno je da i kod niza vrlo važnih pokazatelja taj prijelaz unosi dosta značajne promjene, te stoga i u njihovom korištenju valja s oprezom razlučiti u kolikoj mjeri su te promjene odraz realnih kretanja a koliko metodoloških promjena.

Monetarna kretanja u lipnju i srpnju obilježilo je značajno povećanje inozemne aktive i domaćih izvora sredstava. I u ljetnim mjesecima HNB je nastavio s politikom održavanja vrlo visoke likvidnosti, tako da je tijekom prošlog mjeseca prosječni višak likvidnosti iznosio 4,4 milijarde kuna, a kamatne stope na tržištu novca zadržale su se blizu nulte stope. Kretanje plasmana kreditnih institucija obilježeno je povećanim zaduživanjem države, dok su plasmani gospodarstvu smanjeni, poglavito uslijed razduživanja javnih poduzeća, a i stanovništvo, nakon ponešto drugačijih kretanja u prethodna tri mjeseca, u lipnju i srpnju nastavlja postupno razduživanje.

Na dnevnom redu bilo je i izvješće o stanju bankovnog sustava za drugo tromjesečje 2014., koje je obilježeno smanjivanjem inozemne zaduženosti banaka i njihove aktive, te nastavljenim razduživanjanjem trgovačkih društava i građana. Po prvi put evidentiran je i pad depozita stanovništva, što se djelomice objašnjava značajnim predsezonskim ulaganjima u turizam i ugostiteljstvo, a to je i jedina djelatnost s porastom kredita banaka. Pokrivenost loših kredita rezervacijama podignuta je na 48%, no kako je usporedo s tim povećana i dobit banaka, očito je da pooštrena politika rezervacija nije ugrozila njihovu profitabilnost. Umanjene prihode od kamata banke su uspješno nadomjestile smanjivanjem pasivnih kamata, ali i primjetnim napretkom u upravljanju operativnim troškovima.

Društvo Importanne d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, dobilo je suglasnost za stjecanje više od 30% udjela u temeljnom kapitalu Jadranske banke d.d., Šibenik.

Savjet HNB-a suglasio se s prijedlozima nadzornih odbora nekoliko kreditnih institucija za imenovanje novih ili dodatne mandate dosadašnjim predsjednicima ili članovima uprave. U Hrvatskoj poštanskoj banci d..d., Zagreb, novi predsjednik uprave bit će Tomislav Vuić, a mandat članice uprave produžen je Dubravki Kolarić; u Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, novi član uprave bit će Marko Jurjević; u OTP banci Hrvatska d.d., Zadar, još jedan mandat na mjestu predsjednika uprave dobiva Balázs Pál Békeffy; u Imex banci d.d., Split, i nadalje će predsjednik uprave biti Branko Buljan a članica uprave Ružica Šarić.