Pokazatelji financijskog stresa za male otvorene visokoeuroizirane zemlje – primjer Hrvatske

Objavljeno: 7.7.2014.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 43
Autor Mirna Dumičić
Datum Lipanj 2014.
JEL E44, E50, G10
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

financijski stres, financijska stabilnost, financijska tržišta, sistemski rizik, kompozitni indeks

Glavni je cilj ovog rada konstruirati visokofrekventne kompozitne pokazatelje financijskog stresa za Hrvatsku, kojima će se omogućiti praćenje ukupne razine financijskog stresa i njegovih komponenata na domaćem financijskom tržištu. Pritom se ističe odabir varijabla primjerenih za male otvorene visokoeuroizirane ekonomije koje karakteriziraju bankocentrični financijski sustavi u dominantnom vlasništvu stranih banaka i plitka financijska tržišta te koje su zbog nedostatne domaće štednje u velikoj mjeri postale ovisne o inozemnom kapitalu. Pravodobna identifikacija stresnih poremećaja na financijskim tržištima i razumijevanje specifičnih kanala njihova mogućeg prelijevanja na ostatak financijskog sustava i realna kretanja preduvjet su učinkovitih reakcija nositelja ekonomske politike.