Pogledajte kako se čuvaju kovanice kune!

Objavljeno: 2.11.2023.
Rok za zamjenu kuna u poslovnicama banaka, Hrvatske pošte i Fine širom Hrvatske ističe 1. siječnja 2024.; od sljedeće godine zamjena će biti moguća samo u HNB-u

Gotov novac kune građani do 31. prosinca 2023. mogu zamijeniti u bankama, Fini i HP-Hrvatskoj pošti d.d. Od 1. siječnja 2024. oni prestaju pružati uslugu zamjene valute, a novčanice i kovanice kune moći će se zamijeniti samo u Hrvatskoj narodnoj banci. Hrvatska narodna banka će trajno mijenjati novčanice kune, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od tri godine od dana uvođenja eura, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2025.

Nakon povlačenja kovanice kune se čuvaju u objektu u vojarni Croatia do proteka roka zamjene od tri godine.

Novčanice kune se paralelno s povlačenjem iz optjecaja pohranjuju u trezore Hrvatske narodne banke te sukcesivno uništavaju na sustavima za obradu novčanica koji imaju mogućnost njihovog uništavanja i koji broje svaki izrezani primjerak.

Na dan 31. listopada ove godine od 500 000 000 komada novčanica koje su bile u optjecaju javnost (građani i poslovni subjekti) je vratila 436 200 000, odnosno 87 %, ali od 3 milijarde kovanica u optjecaju vratilo se tek 742 000 000, odnosno 25 %. Na dan 30. listopada ove godine u optjecaju je bilo 4,85 milijarde kuna, što znači da je to preostala količina gotovog novca kune koju još naši građani trebaju zamijeniti. Ako ovaj podatak (od 4,85 milijarde kuna u optjecaju) usporedimo s podatkom s kraja prošle godine (14,7 mlrd. kuna) riječ je o smanjenju od oko 67%. Napominjemo da, unatoč tome što se količina gotovog novca smanjuje dosadašnja iskustva zemalja koje su uvele euro pokazuju da se nikada ne zamijeni cjelokupan gotov novac bivše valute.