Podnesen prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad Kreditnom unijom Deponent u likvidaciji

Objavljeno: 22.9.2020.

Dana 22. rujna 2020. likvidator Kreditne unije Deponent u likvidaciji Trgovačkom sudu u Zagrebu podnio je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

Naime, nakon što je Hrvatska narodna banka 22. srpnja 2020. donijela rješenja kojima se oduzima odobrenje za rad Kreditnoj uniji Deponent te se pokreće postupak prisilne likvidacije, likvidator je na temelju početne likvidacijske bilance utvrdio da su u poslovanju Kreditne unije Deponent u likvidaciji nastupili stečajni razlozi te je u cilju očuvanja imovine Kreditne unije podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.