Početak provedbe projekta međunarodne suradnje "SEEC – Staff Exchange Euro Counterfeit"

Objavljeno: 4.10.2022.
Početak provedbe projekta međunarodne suradnje

Hrvatska narodna banka, Sektor za gotov novac, Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja, analizu novčanica i analizu kovanog novca započela je, u okviru EU-ova programa Pericles IV, implementaciju projekta "SEEC – Staff Exchange Euro Counterfeit". Prvi dio međunarodne razmjene i usavršavanja stručnjaka iz područja krivotvorenja gotovog novca proveden je u Madridu, u Španjolskoj, od 26. do 30. rujna 2022., gdje su upućeni stručnjaci iz područja zaštite od krivotvorenja Hrvatske i Bugarske.

Osnovni je cilj programa Pericles IV sprječavanje krivotvorenja novca i prijevara povezanih s time te očuvanje integriteta euronovčanica i eurokovanica. Uzimajući u obzir skoro uvođenje eura kao zakonskog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj, početak priprema za uvođenje eura u Bugarskoj te porast količine izdvojenih krivotvorenih eurokovanica, od velike je važnosti razmjena znanja i iskustava u borbi protiv krivotvorenja eura iz tehničke, operativne i pravne perspektive u suradnji s državama Eurosustava. Europska komisija sufinancira projekt SEEC u iznosu od 75% ukupnih troškova projekta.

U prvom dijelu projekta sudjelovalo je 30 stručnjaka iz područja borbe protiv krivotvorenja i tehničke analize gotovog novca te predstavnika nacionalnih nadležnih tijela. Iz Hrvatske narodne banke kao nadležnoga nacionalnog tijela za zaštitu eura od krivotvorenja sudjelovalo je troje zaposlenika te jedan predstavnik iz MUP-a, Središnjeg ureda za suzbijanje krivotvorenja. Iz Bugarske je sudjelovao jedan zaposlenik Središnje banke Bugarske i jedan zaposlenik iz policije, dok je Španjolska osigurala podršku 24 renomirana stručnjaka.

U okviru projekta planirana je provedba još triju razmjena stručnjaka. U studenome će se razmjena provesti u Središnjoj banci Portugala i policiji, a nakon uvođenja eura kao nacionalne valute u RH stručnjaci iz Portugala i Španjolske osigurat će tijekom posjeta Hrvatskoj narodnoj banci i MUP-u objektivnu procjenu rada i analize poslovnih procesa te prema potrebi dati preporuke za unaprjeđenje poslovnih procesa.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.