Poboljšana opća slika hrvatskoga bankovnog sustava

Objavljeno: 3.9.1997.

Savjet Narodne banke Hrvatske u srijedu je, pod preddsjedanjem guvernera NBH dr. Marka Škreba, razmotrio novčana i gospodarska kretanja u proteklim mjesecima, donio više mjera iz područja monetarne politike, razmotrio izvješće o stanju u hrvatskom bankovnom sustavu na kraju prošle godine koje će biti upućeno Saboru Republike Hrvatske, te program rada i proračuna Zavoda za platni promet za ovu godinu.

Svi raspoloživi pokazatelji govore o oživljavanju gospodarske aktivnosti, tako da bi ovogodišnji gospodarski rast mogao i premašiti predviđanja. Sedmomjesečna industrijska proizvodnja bilježi rast od 5,2 posto, podjednaku stopu realnog rasta ima i promet u maloprodaji, građevinarstvo bilježi u prvom polugodištu povećanje ostvarenih sati rada za 15,5 posto, turizam je živnuo iznad očekivanja. Ukoliko se takvi trendovi nastave, uz očuvanje makroekonomske stabilnosti, do poboljšanja bi moglo doći i kod onih pokazatelja koji zasad ne idu u red zadovoljavajućih, a to su u prvom redu zaposlenost i izvoz.

Statistički podaci kažu da je, nakon srpanjskog pada maloprodajnih cijena za 0,3 posto, u kolovozu došlo do njihovog porasta za 0,8 posto prema prethodnom mjesecu. Time je ukupni porast cijena za osam proteklih mjeseci prema istom razdoblju prethodne godine iznosio 3,6 posto, što je i nadalje unutar predviđenih inflacijskih okvira. Prema ocjeni Savjeta NBH, središnja banka uspješno je odmjeravala poteze u monetarnoj politici, tako da zasad nema prostora za veći razmah inflacije, a povoljna izvješća o naplati proračunskih prihoda govore da ni s te strane neće biti pritisaka za kreditno premošćivanje iz primarne emisije. S više opreza valja pratiti kreditne plasmane banaka, da bi se pravovremeno reagiralo na moguću prekomjernu ekspanziju. Članovi Savjeta NBH jednodušni su u stavu da u predstojećem razdoblju osobitu pozornost valja posvetiti praćenju platnobilančnih kretanja, te otkrivanju žarišta i uzroka unutrašnje nelikvidnosti koja poprima zabrinjavajuće razmjere.

Otkup deviza tijekom glavne turističke sezone odvijao se bez zastoja i tečaj kune ostao je stabilan, zahvaljujući i intervencijama središnje banke na deviznom tržištu. Tako je u protekla dva mjeseca NBH u otkup deviza uložila ukupno oko 900 milijuna kuna, otkupivši deviza u vrijednosti 141 milijun dolara. Znatan dio tako stvorene likvidnosti u međuvremenu je iscrpljen redovnim upisom obvezne rezerve po dosadašnjoj stopi i nešto većim kupovinama blagajničkih zapisa. U rujan se ušlo bez prekomjerne likvidnosti, pa je Savjet NBH zaključio da nema potrebe za nekim dodatnim mjerama sterilizacije. Jedinu novinu u monetarnoj politici predstavlja uvođenje dnevnog kredita za premošćivanje problema tekuće likvidnosti, koji će se moći koristiti svakoga dana uz zalog blagajničkih zapisa NBH, ali uz obvezu vraćanja istoga dana. Da bi se taj kredit, koji dolazi umjesto dosadašnjeg dnevnog kredita za štedne uloge i tekuće račune građana, uistinu koristio kao "krajnje utočište" za takve posudbe primjenjivat će se kamatna stopa od 17 posto.

U raspravi o stanju hrvatskog bankarstva s osobitim zadovoljstvom je primijećeno da Hrvatska nije doživjela slomove banaka s kakvima su bile suočene druge tranzicijske zemlje i da se opća slika bankovnog sustava poboljšala. Tome je uveliko pridonijela sanacija četiriju značajnih banaka. Značajan pomak predstavlja i uključivanje štedionica u sustav bankovnih pravila i nadzora, a to bi što hitnije trebalo učiniti i sa štedno-kreditnim zadrugama. Osuvremenjivanje zakonske regulative i jačanje bankovnog nadzora, u čemu su već ostvareni pažnje vrijedni pomaci, trebaju pridonijeti daljnjem ozdravljenju i stabilnosti financijskog sustava, iako to ne može biti - što pokazuje i iskustvo razvijenog svijeta - nadomjestak za tržišno ponašanje i odgovarajuću procjenu poslovnih rizika . Na ovoj sjednici odobrenje za rad dobila je Štedionica Mediteran d.o.o. Split. Suglasnost Savjeta NBH za imenovanje dobili su Frano Donadini za predsjednika i Julija Perković za člana Uprave Štedionice Mediteran, Darko Medak za člana Uprave Trgovačko-turističke banke d.d. Split, Zoran Svoboda za predsjednika Uprave Štedionice spslitsko-dalmatinske d.o.o. Split, Nada Hamilton za člana Uprave Građanske štedionice d.o.o. Karlovac, Ljubinko Skakić za člana Uprave Štedionice Sonic d.o.o. Zagreb, te Zlatan Kuljiš i Zdenka Batinić za članove uprave Prve obrtničke štedionice d.o.o. Zagreb. Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj odobreno je kovanje medalje od zlata "Vukovar".