Sezonska prilagodba vremenskih serija i utjecaj kalendara na gospodarsku aktivnost

Objavljeno: 10.4.2018.
Publikacija Pregledi
Broj P-40
Autor Ante Čobanov
Datum Ožujak 2018.
JEL C87, C82
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

sezonska prilagodba, učinak radnih dana, učinak prijestupne godine, učinak Uskrsa, kalendarski učinci, JDemetra+

U radu se opisuje proces sezonske prilagodbe vremenskih serija podataka za Hrvatsku na kojem surađuju Hrvatska narodna banka i Državni zavod za statistiku. Prikazani su pojedini koraci tog procesa, objašnjeni učinci kalendara, opisana politika revizije sezonski prilagođenih podataka te je prikazana sezonska prilagodba odabranih važnih mjesečnih indikatora gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj: industrijska proizvodnja, obujam građevinskih radova i promet od trgovine na malo. Za sve indikatore identificiran je učinak radnih dana, za sve osim obujma građevinskih radova učinak prijestupne godine, odnosno učinak Uskrsa samo za promet od trgovine na malo. Opisane pretpostavke i ograničenja primijenjenih modela služe krajnjim korisnicima u svrhu boljeg razumijevanja objavljenih podataka te njihove upotrebe u daljnjoj analizi.