Mikroekonomski aspekti kretanja produktivnosti tijekom velike recesije u Hrvatskoj: rezultati istraživanja modula za produktivnost Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet)

Objavljeno: 15.2.2018.
Publikacija Pregledi
Broj P - 39
Autor Miljana Valdec, Jurica Zrnc
Datum Siječanj 2018.
JEL D21, D24, L11, L25
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

CompNet, heterogenost, distribucija produktivnosti, alokacija resursa

U ovom se radu ispituju mikroekonomski aspekti produktivnosti u Hrvatskoj na temelju najvažnijih rezultata Istraživačke mreže za konkurentnost (engl. Competitiveness Research Network – CompNet). Rezultati analize upućuju na nekoliko stiliziranih činjenica. Hrvatsko se gospodarstvo sastoji od malog broja visokoproduktivnih poduzeća i velikog broja relativno neproduktivnih poduzeća: takav se rezultat dobiva bez obzira na upotrijebljenu mjeru produktivnosti. Za vrijeme velike recesije produktivnost se u Hrvatskoj smanjila, pri čemu je to smanjenje, izraženo u postotnim bodovima, bilo veće u relativno neproduktivnim poduzećima, a poduzeća u najvišem decilu bila su manje pogođena recesijom. Prema našim procjenama recesija je povoljno utjecala na alokaciju rada među poduzećima i tako povećala produktivnost, što je posebno vidljivo u sektoru razmjenjivih dobara. Međutim, recesiju je pratila povećana neučinkovitost alokacije kapitala, koja je nepovoljno utjecala na dinamiku produktivnosti u svim sektorima.