Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja?

Objavljeno: 30.10.2017.
Publikacija Pregledi
Broj P-35
Autori Davor Kunovac i Nina Pavić
Datum Listopad 2017.
JEL E42, F45
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

euro, trošak zaduživanja, CDS premija, kreditni rejting, Hrvatska

U radu se analizira utjecaj uvođenja eura na smanjenje troška zaduživanja država članica EU-a. Rezultati analize upućuju na postojanje "europremije" – uzmu li se u obzir kretanja makroekonomskih fundamenata pojedinih država i raspoloženje investitora na financijskim tržištima, države članice monetarne unije u prosjeku imaju nižu cijenu zaduživanja i viši kreditni rejting od ostalih članica EU-a. Kako bi se upozorilo na važnost koju dobiveni rezultati, u slučaju uvođenja eura, mogu imati na kretanje kamatnih stopa banaka u Hrvatskoj, s pomoću jednostavnog VAR modela pokazuje se da postoji statistički značajan prijenos kretanja troška zaduživanja države na kamate na kredite poslovnih banaka.