Otvorena 27. Dubrovačka ekonomska konferencija

Objavljeno: 18.7.2021.
Otvorena 27. Dubrovačka ekonomska konferencija

U nedjelju 18. srpnja službeno je započela s radom 27. međunarodna ekonomska konferencija u Dubrovniku. Dubrovačka konferencija tradicionalno je mjesto susreta i dijaloga akademskog miljea, odnosno uglednih svjetskih i domaćih znanstvenika, s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija, središnjih banaka i financijskog sektora.

Središnje teme ovogodišnje konferencije bit će radovi i rasprave posvećeni europskom gospodarstvu nakon krize uzrokovane koronavirusom i ulozi sredstava iz europskih fondova u njegovom oporavku, kao i promjenama koje je kriza donijela na tržištu rada. Nadalje, raspravljat će se o odnosu fiskalne i monetarne politike u novim okolnostima te o ulozi europskog tečajnog mehanizma, kao i ulozi rejtinga države na trošak zaduživanja privatnog sektora te o stečajevima u korporativnom sektoru.

Konferenciju je otvorio Boris Vujčić, guverner HNB-a, koji će i moderirati panel raspravu o odnosu monetarne i fiskalne politike. Na ovogodišnjoj konferenciji održat će se pet panela koje će, uz guvernera Vujčića, moderirati Nicolas Véron, Bruegel and Peterson Institute for International Economics, Jan Svejnar, profesor na Columbia University, Michael Faulend, viceguverner Hrvatske narodne banke i Servaas Deroose, a sudjelovat će zanimljivi sudionici među kojima i Mario Nava, glavni direktor Glavne uprave za potporu strukturnim reformama Europske komisije, José Manuel Campa, predsjednik Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), Tina Žumer, viceguvernerka Banke Slovenije, Anita Angelovska-Bežoska, guvernerka Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije, te predstavnici drugih središnjih banaka, Banke za međunarodne namire i znanstvenici brojnih svjetskih sveučilišta.