Otvoren natječaj za dizajn hrvatske strane eurokovanica

Objavljeno: 2.8.2021.

Hrvatska narodna banka raspisala je 2. kolovoza 2021. otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane eurokovanica koji je otvoren do 15. rujna 2021. Na ovom natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Autori se na natječaj mogu javiti samostalno ili u koautorstvu s drugim fizičkim osobama.

Motivi koji su odabrani za hrvatsku stranu eurokovanica su geografska karta Republike Hrvatske za naličje kovanice od 2 eura, životinja kuna za naličje kovanice od 1 eura, Nikola Tesla za naličje kovanica od 50, 20 i 10 centi te glagoljica za naličje kovanica od 5, 2 i 1 centa. U pozadini svih motiva nalazit će se šahovnica, kao najupečatljiviji dio grba Republike Hrvatske.

U dizajn će sudionici, osim zadanih motiva, morati uključiti i obvezne elemente koji proizlaze iz Uredbe Vijeća (EU) br. 729/2014 o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih za optjecaj. Sudionici natječaja imaju slobodu pri kreiranju i oblikovanju motiva na svojim prijedlozima, no pritom moraju voditi računa o prihvatljivosti dizajna najširem dijelu javnosti te tehničkoj izvedivosti dizajna na dimenzijama kovanica. Autori prvonagrađenih radova surađivat će s Hrvatskom narodnom bankom u pripremi izvedbenog rješenja eurokovanica te prema potrebi izmijeniti ili doraditi dostavljene prijedloge dizajna uvažavajući potrebe tehnološkog procesa izrade kovanica.

Ukupni fond naknada za natječaj iznosi najviše 500.000 kuna koji će se isplaćivati za tri najuspješnija prijedloga dizajna naličja eurokovanica po pojedinom motivu i to za prvorangirani dizajn 70.000 kuna, drugorangirani dizajn 35.000 kuna te trećerangirani dizajn 20.000 kuna.

Svi pristigli natječajni radovi ocjenjivat će se anonimno, a najuspješniji prijedlozi dizajna svakog motiva upućuju se Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji i državama članicama čija je valuta euro. Ako u roku od sedam dana od podnošenja prijedloga dizajna naličja eurokovanica nije dostavljeno obrazloženo mišljenje ili negativna ocjena, smatra se da je Vijeće Europske unije odobrilo dizajn naličja eurokovanica sljedećeg dana od isteka roka od sedam dana. Hrvatska narodna banka donosi odluku o konačnom odabiru dizajna naličja eurokovanica, čime se ovaj otvoreni natječaj smatra završenim.

Cijeli tekst natječaja i ostala dokumentacija dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke odnosno na euro.hnb.hr.