Odvojeno praćenje osnovica za upis obveznih blagajničkih zapisa

Objavljeno: 6.6.2007.

Dopušteni rast plasmana banaka u ovoj godini, bez obveznog upisa blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke, ostaje i nadalje 12 posto u odnosu na kraj 2006. godine. No, izmjenama Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa HNB-a (od 5. lipnja o.g.) uvodi se odvojeno praćenje osnovice za obračun upisa obveznih blagajničkih zapisa. Tako će ubuduće jednu osnovicu činiti porast plasmana stanovništvu i poduzećima, a drugu porast garancija, akreditiva, mjenica i druge izvanbilančne imovine. Odvojeno praćenje osnovica uvedeno je zbog većeg porasta bankovnih plasmana stanovništvu i poduzećima od predviđenog, uz istodobno smanjenje spomenutih izvanbilančnih stavki.

Opisano razdvajanje osnovica za obračun upisa blagajničkih zapisa omogućit će ravnomjerno praćenje porasta plasmana temeljenih na rastu bilančne i izvanbilančne imovine te učinkovitije djelovanje na ostvarenje ciljanog rasta plasmana od 12% u 2007. godini.

Navedene izmjene Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke stupaju na snagu 20. lipnja o.g., a prva izvješća po toj odluci banke su dužne dostaviti HNB-u 20. lipnja o.g., kada sastavljaju obračun upisa obveznih blagajničkih zapisa za obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2007. godine u odnosu na 31. prosinca 2006. godine.