Održan okrugli stol Hrvatske narodne banke i Hrvatske gospodarske komore

Objavljeno: 6.5.2019.
Održan okrugli stol Hrvatske narodne banke i Hrvatske gospodarske komore

Danas je u Hrvatskoj narodnoj banci održan okrugli stol HNB-a i Hrvatske gospodarske komore o temama makroekonomska kretanja, financijska stabilnost, bankarski sustavi, kreditna aktivnost te kamatne stope i njihovo očekivano kretanje u 2019. godini. Ovaj je skup svojevrstan nastavak dobre međuinstitucionalne suradnje, koja se odnosi na zajedničke uspješne aktivnosti tijekom prošle godine na predstavljanju Eurostrategije poduzetnicima diljem Hrvatske, odnosno okrugli stol o uvođenju eura za čelništvo i predstavnike HGK-a, održan u sjedištu HNB-a. I ove su godine sudionici okruglog stola, osim čelništva HGK-a, potpredsjednika Josipa Zahera i Dragana Kovačevića, bili i predsjednici i direktori županijskih komora kao i predstavnici središnjice Komore. U ime HNB-a na okruglom stolu, s guvernerom Borisom Vujčićem i njegovom zamjenicom Sandrom Švaljek, sudjelovali su i predstavnici rukovodstva odnosno stručnih službi.

Gordi Sušić, direktor Direkcije za ekonomske analize, predstavio je recentna makroekonomska kretanja u Hrvatskoj i izglede za tekuću godinu. Sušić je istaknuo da najnoviji podaci upućuju na povoljna gospodarska kretanja na početku godine, no domaće bi gospodarstvo, u uvjetima sniženih očekivanja glede rasta glavnih vanjskotrgovinskih partnera, u 2019. moglo rasti malo sporije nego prošle godine. Istodobno se očekuje nastavak pozitivnih kretanja na tržištu rada, a ocijenjeno usporavanje inflacije u 2019. rezultat je smanjenja godišnjeg rasta cijena energije i hrane. Unatoč smanjenju viška na tekućem i kapitalnom računu platne bilance zbog pogoršanja manjka u robnoj razmjeni s inozemstvom, relativni pokazatelji inozemne zaduženosti mogli bi se dodatno smanjiti. U takvom makroekonomskom okružju HNB će zadržati ekspanzivan karakter monetarne politike, održavajući pritom stabilnost tečaja kune prema euru i visoku likvidnost monetarnog sustava, pri čemu se očekuje i nastavak povoljnih kretanja monetarnih i kreditnih agregata, zaključio je HNB-ov direktor Direkcije za ekonomske analize.

Maja Bukovšak, direktorica Direkcije za financijsku stabilnost, prezentirala je kretanja u bankarskom sektoru i rizike za financijsku stabilnost. S obzirom na povoljna gospodarska kretanja te ostvareni napredak u smanjenju makroekonomskih neravnoteža, strukturne ranjivosti u hrvatskom gospodarstvu se ublažavaju, dok s druge strane rastuće neizvjesnosti na svjetskim financijskim tržištima, te one povezane s geopolitičkim i trgovinskim napetostima, čine hrvatski financijski sustav i nadalje snažno izložen riziku nagle promjene uvjeta financiranja na svjetskim tržištima, naglasila je Bukovšak u svojoj analizi. Među pozitivnim kretanjima u Hrvatskoj izdvaja se smanjenje kamatnoga i valutnog rizika u privatnom sektoru jer se potrošači i poduzeća, u uvjetima niskih kamatnih stopa, sve više zadužuju s fiksnim kamatnim stopama (barem u prvom razdoblju otplate kredita), a potrošači i u domaćoj valuti. Uz porast kreditne aktivnosti, financiran iz domaćih depozita, povećava se profitabilnost banaka i kvaliteta njihova kreditnog portfelja, a sustav je i nadalje visoko likvidan i kapitaliziran. Direktorica Direkcije za financijsku stabilnost zaključno je istaknula da je HNB početkom 2019. godine reagirao na porast kreditnog rizika u bankovnom sustavu izazvan brzim rastom gotovinskih kredita potrošačima izdavanjem Preporuke o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava.