Savjet HNB-a: odobreno deset imenovanja u uprave banaka

Objavljeno: 11.6.2015.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja te izvješće o prošlogodišnjem poslovanju Hrvatskog novčarskog zavoda.

Na sjednici su dane i suglasnosti na odluke nadzornih odbora nekoliko banaka o produženju mandata dosadašnjim ili imenovanju novih članova uprave. Tako će u Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka članovi uprave i dalje biti Slađana Jagar i Boris Centner, u Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb Zoran Košćak, a u Banci Kovanici d.d., Varaždin Darko Kosovec. U Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. članica uprave postaje Emanuela Vukadinović, a u Partner banci d.d., Zagreb Luka Čulo. U Jadranskoj banci d.d., Šibenik predsjednik uprave bit će Boris Teški, a članica uprave Lađana Antunac, dok u Primorskoj banci d.d., Rijeka predsjednica uprave postaje Aleksandra Arbanas, a član uprave Ante Pekić.

Sukladno usvojenoj odluci, prigodni zlatni i srebrni kovani novac "200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815.-2015." bit će u prodaji od 23. lipnja ove godine.