Odgovornost HNB-a: stabilnost cijena, likvidnost i solventnost ukupnoga bankovnog sustava

Objavljeno: 10.10.2000.

Da bi novi Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci bio primjeren suvremenoj europskoj regulativi o djelovanju središnjih banaka, te da bi se olakšala zakonska prilagodba financijske regulative u približavanju europskim integracijama, potrebno je da se u predstojeće promjene Ustava Republike Hrvatske uključi i drugačije određenje osnovnog cilja i zadaća hrvatske središnje banke - zaključak je današnje sjednice Odbora za suradnju Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija.

Naime, sadašnji čl. 53 Ustava RH određuje da je Hrvatska narodna banka "odgovorna, u okviru svojih prava i dužnosti, za stabilnost valute i za opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu". Nasuprot tome, Europska središnja banka i, sukladno tome središnje banke svih država koje su uključene u Europski sustav središnjih banaka, imaju kao primarni cilj "održavanje stabilnosti cijena". Zaključak je spomenutog Odbora da takav osnovni cilj - "postizanje i održavanje stabilnosti cijena" - treba postaviti i za Hrvatsku narodnu banku, ne samo u novom Zakonu o HNB nego i u Ustavu RH.

Takva promjena, naravno, ne umanjuje značenje stabilnosti nacionalne valute. Naprotiv, stabilan tečaj domaće valute, napose u malom i otvorenom gospodarstvu s visokom razinom valutne supstitucije, usko je povezan sa stabilnošću cijena u zemlji, kao i uspješnim uključivanjem gospodarstva u međunarodnu razmjenu roba, usluga i kapitala.

Umjesto dosadašnje formulacije o odgovornosti Hrvatske narodne banke za "opću likvidnost u zemlji i prema inozemstvu" potrebno je, smatra Odbor, preciznije određenje koje kao cilj djelovanja središnje banke postavlja "likvidnost i solventnost ukupnog bankovnog sustava". Likvidnost i solventnost bankovnog sustava podrazumijeva orijentaciju središnje banke na održavanje opće likvidnosti na financijskim tržištima, a ne izravno i/ili selektivno održavanje likvidnosti i solventnosti pojedinih ekonomskih subjekata. Dosadašnja formulacija predstavlja ostatak prošlosti i nespojiva je s procesom prilagođavanja regulative centralnog bankarstva odgovarajućoj regulativnoj praksi Europske unije.