Odbor za raspodjelu financijske imovine i obveza bivše SFRJ zasjedao u HNB-u

Objavljeno: 24.11.2011.

U Hrvatskoj narodnoj banci održan je 24. studenog 2011. sastanak Odbora za raspodjelu financijske imovine i obveza bivše SFRJ iz Aneksa C Ugovora o pitanjima sukcesije. Sastankom je predsjedavao Zdravko Rogić, predstavnik Republike Hrvatske u Odboru.

Odbor je sastanak započeo proceduralnim pitanjem. Stav je, naime, predstavnika država sljednica bivše SFRJ u Odboru, osim predstavnika Republike Slovenije, da su Republika Srbija i Crna Gora sljednice Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), prema Sporazumu između Republike Srbije i Republike Crne Gore o reguliranju članstva u međunarodnim financijskim organizacijama i razgraničenju financijskih prava i obveza. Izaslanstvo Republike Slovenije smatra da je samo Republika Srbija sljednica SRJ. Zbog inzistiranja izaslanstva Republike Slovenije na tom stavu, Odbor je zaključio, s namjerom da se ne blokira daljnji rad Odbora, da u ime države sljednice SRJ supotpisnici rezolucije Odbora donesene na ovom sastanku budu predstavnik Republike Srbije i predstavnik Crne Gore, da rezoluciju potpišu i s takvim rješenjem suglasni predstavnici država sljednica bivše SFRJ u Odboru, a da se Vladi Republike Slovenije u ime Odbora uputi pismo u kojem ju se moli da razmotri navedeno rješenje.

Odbor je zatim razmatrao način prijave potraživanja prema Agencijama Jugobanke i Beogradske banke u New Yorku, mješovitim bankama kod kojih su bila deponirana sredstva Narodne banke Jugoslavije bivše SFRJ čija su sredstva bila blokirana od 30. svibnja 1992. nakon uvođenja sankcija međunarodne zajednice prema SRJ, a koje su u likvidacijskom postupku od siječnja 2002. godine. Uprava za bankarstvo države New York obavijestila je, naime, države sljednice bivše SFRJ, kao vjerovnike, da je 22. srpnja 2011. pokrenut postupak prijave potraživanja u likvidaciji navedenih Agencija. Krajnji rok za prijavu potraživanja od Agencija Jugobanke i Beogradske banke u New Yorku je 22. siječnja 2012. S obzirom da je o iznosu potraživanja postignut zajednički stav, dogovoreno je da države sljednice zajednički prijave svoja potraživanja prema Agencijama Jugobanke i Beogradske banke u New Yorku.

Sljedeći sastanak Odbora trebao bi se održati u Republici Makedoniji.