Odbor za raspodjelu financijske imovine i obveza bivše SFRJ zasjeda u HNB-u

Objavljeno: 30.5.2004.

U Hrvatskoj narodnoj banci održava se u utorak, 1. lipnja 2004. godine, sastanak Odbora za raspodjelu financijske imovine i obveza bivše SFRJ iz Aneksa C Ugovora o pitanjima sukcesije. Ovlašteni predstavnici svih država sljednica bivše SFRJ u Odboru razmatrat će tom prigodom problematiku mješovitih banaka i dogovoriti poduzimanje daljnjih aktivnosti vezanih za stanja na klirinškim i specijalnim računima. Tema razgovora bit će i raspodjela sredstava deponiranih na deviznim računima Narodne banke Jugoslavije bivše SFRJ kod inozemnih komercijalnih banaka te raspodjela monetarnog zlata sukladno Rezoluciji br. 13 koju je Odbor donio 7. listopada 2002. godine.