Odabrane teme primijenjene ekonometrije: Linearni regresijski model

Objavljeno: 15.3.2023.
Publikacija Ostale publikacije
Autor Tihana Škrinjarić
Datum Ožujak 2023.
Dodatak R računalni kodovi