Odabrane teme primijenjene ekonometrije: Linearni regresijski model

Objavljeno: 15.3.2023.
Publikacija Ostale publikacije
Autor Tihana Škrinjarić
Datum Ožujak 2023.
Dodatak R računalni kodovi

Publikacija Odabrane teme primijenjene ekonometrije: Linearni regresijski model predočava osnove ekonometrijske analize za sve one kojima je potreban pregledan analitički okvir rada kako bi takve analize mogli primjenjivati u praksi. Publikacija se sastoji od teorije i ekonomskih primjera predočenih uz računalnu podršku u programskom jeziku R.