Od početka pandemije oko šest posto ukupnoga kreditnog portfelja banaka u EU-u bilo je obuhvaćeno moratorijima i drugim mjerama potpore

Objavljeno: 23.11.2020.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority – EBA) objavilo je izvješće o korištenju moratorija i ostalih mjera potpora u bankarskom sektoru Europske unije. Navedene mjere pomoći korištene su kako bi se u krizi uzrokovanoj koronavirusom ublažio utjecaj naglog zatvaranja gospodarskih aktivnosti, podržalo novo zaduživanje te olakšao položaj postojećih zajmoprimaca.

Moratorijima i drugim mjerama potpore obuhvaćena je 871 milijarda eura kredita, što je oko 6% ukupnoga kreditnoga portfelja banaka u EU-u. Oko 60% moratorija odobreno je poduzećima, dok su 40% rabila kućanstva. Podaci za Hrvatsku izvedeni su na osnovi podataka triju hrvatskih banaka. Hrvatske banke, pokazuje izvješće, bilježe iznadprosječno više odobrenih moratorija malim i srednjim poduzećima i drugim pravnim osobama u odnosu na iznos moratorija odobren stanovništvu, što pokazuje da je moratorij kao mjera bio primarno usmjeren na pomoć gospodarstvu. Također, hrvatske banke pokazale su se iznadprosječno opreznima – na odobrene su moratorije, vodeći se načelom opreznosti, izdvojile 3% rezervacija iako je prosjek EU-a 1,5%.

Priopćenje i cjelokupno izvješće dostupni su na stranicama EBA-e.