Obvezna pričuva banaka povećana s 14 na 15 posto

Objavljeno: 26.1.2012.

Savjet Hrvatske narodne banke donio je danas odluku kojom se stopa obvezne pričuve banaka povećava s 14 na 15 posto, te uvodi izvanredni obračun obvezne pričuve 27. siječnja 2012. godine.

Ovom mjerom središnja banka povući će iz bankovnog sustava oko 3,1 milijardu kuna (2,6 milijardi u kunskom i 0,5 milijardi u deviznom dijelu obvezne pričuve).

Povlačenje viška likvidnosti iz sustava poduzima se radi stabiliziranja tečaja kune prema euru, odnosno zaustavljanja deprecijacijskih pritisaka, a izvanredni obračun uvodi kako bi učinci povećanja stope što prije utjecali na stabilizaciju tečaja.

Središnja banka i dalje će pratiti kretanja na novčanom i deviznom tržištu, te - ukoliko ocijeni potrebnim - poduzimati mjere za suzbijanje prekomjernih oscilacija tečaja, neutemeljenih na realnim ekonomskim kretanjima.