Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za travanj 2021. godine

Objavljeno: 31.5.2021.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] koje kreditne institucije primjenjuju za izračun kamata na glavne izvore svojih sredstava u travnju 2021. godine nastavljaju višegodišnji trend pada (kod oročenih depozita) odnosno stagnacije (kod transakcijskih računa).

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) u travnju 2021. godine prosjek kamatnih stopa na kunske račune nefinancijskih poduzeća bio je za 0,01 postotni bod manji nego u istom mjesecu prethodne godine, dok su prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune kućanstava kao i na devizne račune nefinancijskih poduzeća bili na istoj razini kao i u travnju 2020. godine. Pritom je prosjek kamatnih stopa na devizne transakcijske račune nefinancijskih poduzeća iznosio 0,02%, a preostala tri prosjeka iznosila su 0,01% u travnju 2021. godine.

Kod oročenih (kunskih i deviznih) depozita u travnju 2021. godine prosjeci kamatnih stopa za kunske depozite bili su znatno manji nego u istom mjesecu prethodne godine (za 0,05 postotnih bodova kod kućanstava i za 0,08 postotnih bodova kod nefinancijskih poduzeća), a za devizne depozite u eurima isti ili neznatno manji nego u travnju 2020. godine (za 0,01 postotni bod manji za kratki rok, a isti za dugi rok). U travnju 2021. godine prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,08%, jednako kao i za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava. Najniži je bio prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite nefinancijskih poduzeća (0,03%).

Statistički pokazatelji kamatnih stopa koje kreditne institucije primjenjuju za izračun kamata na najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima u travnju 2021. godine također uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada, a povećanja u odnosu na travanj 2020. godine zabilježena su samo kod kratkoročnih kredita nefinancijskim poduzećima, i to kod kunskih i dolarskih, ali ne i kod eurskih kredita.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u travnju 2021. godine najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kunskih kredita na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima (7,5% ili 0,54 postotna boda manje nego u travnju 2020. godine), a najniži kod stambenih kredita odobrenih s valutnom klauzulom (2,6% ili 0,62 postotna boda manje nego u travnju 2020. godine).

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima, u travnju 2021. godine najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kratkoročnih kunskih kredita (3,08% ili 0,15 postotnih bodova više nego u travnju 2020. godine), a najniži kod kratkoročnih eurskih kredita (0,54% ili 0,55 postotnih bodova manje nego u travnju 2020. godine).

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih društava (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni odnosno odobreni iznosi depozita odnosno kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti i sektoru na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju.