Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za siječanj 2023. godine

Objavljeno: 28.2.2023.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore njihovih sredstava u tromjesečnom razdoblju zaključno sa siječnjem 2023. nastavljaju trend rasta koji je započeo u drugoj polovini 2022., s iznimkom prosječne kamatne stope na štedne depozite kućanstava kod koje se nastavio višegodišnji trend postupnog smanjivanja.

Kod glavnih izvora sredstava koje kreditne institucije pribavljaju od sektora kućanstava u siječnju 2023. prosjek kamatnih stopa na štedne depozite iznosio je 0,16%, što je smanjenje od 0,01 postotnog boda u odnosu na listopad 2022. i 0,02 postotna boda u odnosu na siječanj 2022. Prosjeci kamatnih stopa na oročene eurske depozite nastavili su rasti u usporedbi s njihovim vrijednostima iz 2022., te su u siječnju 2023. iznosili 0,13% za kratkoročne i 0,16% za dugoročne depozite. To je 0,05 postotnih bodova više nego u siječnju 2022. za kratkoročne, a 0,10 postotnih bodova više za dugoročne depozite.

Prosjeci kamatnih stopa na eurske oročene depozite nefinancijskih poduzeća rasli su puno snažnije nego kod kućanstava te su u siječnju 2023. iznosili 1,29% za kratkoročne i 1,27% za dugoročne depozite. To je porast od 1,00 postotnog boda za kratkoročne depozite i 0,63 postotna boda za dugoročne depozite u odnosu na listopad 2022. odnosno 1,13 postotnih bodova za kratkoročne depozite i 1,26 postotnih bodova za dugoročne depozite u odnosu na siječanj 2022. Time su ovi prosjeci dosegnuli najvišu razinu od 2017. godine za dugoročne odnosno od 2014. godine za kratkoročne depozite.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima većinom pokazuju trend rasta od druge polovine 2022., s iznimkom kredita na temelju prekoračenja po transakcijskim računima i kredita odobrenih po kreditnim karticama, kod kojih se nastavlja višegodišnji trend smanjivanja prosjeka kamatnih stopa.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u siječnju 2023. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za nenamjenske i ostale eurske kredite, koji je iznosio 5,36%, što je najviša razina ovog prosjeka od siječnja 2019. Najniži prosjek kamatnih stopa u tom mjesecu iznosio je 2,89%, a odnosio se na eurske stambene kredite, te je kod njega također zabilježen trend rasta u drugoj polovini 2022. S druge strane, nastavio se višegodišnji trend smanjivanja prosjeka kamatnih stopa kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima, koji je u siječnju 2023. iznosio 5,30%, kao i kod kredita po kreditnim karticama, kod kojih je prosjek kamatnih stopa u istom mjesecu iznosio 4,78%.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima u siječnju 2023. nastavlja se višemjesečni trend rasta prosjeka kamatnih stopa i na kratkoročne i na dugoročne kredite, te su oba prosjeka dosegnula najvišu razinu još od 2017. godine. Prosjek kamatnih stopa na eurske kredite nefinancijskim poduzećima u siječnju 2023. iznosio je 2,84% kod kratkoročnih kredita, a 3,88% kod dugoročnih kredita. To je povećanje od 0,63 i 0,88 postotnih bodova u odnosu na listopad 2022. te za 1,92 i 1,52 postotna boda u odnosu na siječanj 2022., za kratki odnosno za dugi rok.

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih poduzeća (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti, vrsti kamatne stope, veličini kredita i institucionalnom sektoru, na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju.