Objava statističkih podataka o depozitima i kreditima kreditnih institucija za prosinac 2023. godine

Objavljeno: 31.1.2024.

Sažetak:

  • Na kraju prosinca 2023. depoziti kućanstava iznosili su 37,8 mlrd. eura, nefinancijskih društava 16,9 mlrd. eura, a opće države 5,4 mlrd. eura.
  • U proteklih godinu dana depoziti kućanstava porasli su po stopi od 1,4%.
  • Na kraju prosinca 2023. krediti kućanstvima iznosili su 21,8 mlrd. eura, nefinancijskim društvima 14,6 mlrd. eura, a općoj državi 6,3 mlrd. eura.
  • U proteklih godinu dana krediti kućanstvima porasli su po stopi od 9,5%, pri čemu je najveći rast gotovinskih nenamjenskih kredita po stopi od 11,1%.

Prema podacima monetarne statistike[1] na kraju prosinca 2023. ukupni depoziti domaćih sektora[2] iznosili su 62,1 mlrd. eura. Ukupni depoziti domaćih sektora tijekom četvrtog tromjesečja 2023. porasli su za 0,9 mlrd. eura (ili 1,4%), a u odnosu na kraj četvrtog tromjesečja 2022. zabilježen je porast od 2,6 mlrd. eura (ili 4,3%). Time se godišnja stopa rasta ukupnih depozita usporila sa 6,2% na kraju rujna 2023. na 4,3% na kraju prosinca 2023.

Promatrano po sektorima, tijekom četvrtog tromjesečja 2023. porast depozita zabilježen je kod opće države za 0,4 mlrd. eura (ili 7,3%) i nefinancijskih društava za 0,2 mlrd. eura (ili 1,3%), a depoziti kućanstava smanjili su se za 0,1 mlrd. eura (ili 0,2%).

Na kraju prosinca 2023. depoziti kućanstava iznosili su 37,8 mlrd. eura, nefinancijskih društava 16,9 mlrd. eura, a opće države 5,4 mlrd. eura.

Na kraju prosinca 2023. prekonoćni depoziti domaćih sektora[3] iznosili su 44,9 mlrd. eura, pri čemu se na kućanstva odnosilo 27,6 mlrd. eura, na nefinancijska društva 12,8 mlrd. eura, a na opću državu 3,7 mlrd. eura. Tijekom četvrtog tromjesečja 2023. zabilježen je pad prekonoćnih depozita kućanstava kod kreditnih institucija za 1,4 mlrd. eura (ili 4,9%), a prekonoćni depoziti nefinancijskih društava porasli su za 0,2 mlrd. eura (ili 1,6%).

Time se godišnja stopa rasta ukupnih prekonoćnih depozita s 1,5% na kraju rujna 2023. smanjila na –4,6% na kraju prosinca 2023. Pritom se usporio godišnji pad prekonoćnih depozita nefinancijskih društava, koji je započeo u travnju 2023., s –14,1% na kraju rujna 2023. na –9,5% na kraju prosinca 2023., dok se kod prekonoćnih depozita kućanstava godišnja stopa rasta s 11,2% na kraju rujna 2023. smanjila na –1,2% na kraju prosinca 2023.

Na kraju prosinca 2023. oročeni depoziti domaćih sektora iznosili su 17,2 mlrd. eura, pri čemu su oročeni depoziti kućanstava iznosili 10,1 mlrd. eura, a nefinancijskih društava 4,1 mlrd. eura. Tijekom četvrtog tromjesečja 2023. oročeni depoziti kućanstava porasli su za 1,4 mlrd. eura (ili 15,4%), dok su oročeni depoziti nefinancijskih društava tek blago porasli (11,8 milijuna eura ili 0,3%).

Na godišnjoj razini, ukupni oročeni depoziti ubrzali su rast s 23,4% na kraju rujna 2023. na 37,8% na kraju prosinca 2023. Pritom su oročeni depoziti nefinancijskih društava usporili rast, koji se bilježi od početka 2023., s 277,8% godišnje na kraju rujna 2023. na 183,9% godišnje na kraju prosinca 2023. Istodobno je godišnja stopa rasta kod oročenih depozita kućanstava porasla s –8,2% na kraju rujna 2023. na 9,3% na kraju prosinca 2023.

Na kraju prosinca 2023. ukupni krediti domaćim sektorima iznosili su 43,1 mlrd. eura, što je povećanje od 0,2 mlrd. eura (ili 0,5%) u odnosu na kraj trećeg tromjesečja 2023. i povećanje od 2,5 mlrd. eura (ili 6,0%) u odnosu na kraj četvrtog tromjesečja 2022. Na godišnjoj se razini rast ukupnih kredita domaćim sektorima usporio sa 6,6% na kraju rujna 2023. na 6,0% na kraju prosinca 2023.

Promatrano po sektorima, na kraju prosinca 2023. krediti kućanstvima iznosili su 21,8 mlrd. eura. Time su krediti kućanstvima tijekom trećeg tromjesečja 2023. porasli za 0,5 mlrd. eura (ili 2,1%), a u odnosu na kraj četvrtog tromjesečja 2022. za 1,9 mlrd. eura (ili 9,5%). Od toga su tijekom četvrtog tromjesečja 2023. stambeni krediti porasli za 0,2 mlrd. eura (ili 1,9%), a gotovinski nenamjenski krediti također za 0,2 mlrd. eura (ili 2,9%), dok su svi ostali krediti kućanstvima[4] porasli za 0,8%.

Na godišnjoj razini, krediti kućanstvima ubrzali su rast s 8,1% na kraju rujna 2023. na 9,5% na kraju prosinca 2023., što je uzrokovano povećanjem godišnje stope rasta gotovinskih nenamjenskih kredita s 8,6% na 11,1% i ostalih kredita s 0,5% na 4,1%, dok je godišnja stopa rasta stambenih kredita blago pala s 10,0% na 9,9%.

Krediti nefinancijskim društvima na kraju prosinca 2023. iznosili su 14,6 mlrd. eura i tijekom četvrtog tromjesečja 2023. porasli su za 0,1 mlrd. eura (ili 0,9%), a u odnosu na kraj četvrtog tromjesečja 2022. porasli su za 0,9 mlrd. eura (ili 6,3%).

Na godišnjoj razini, krediti nefinancijskim društvima usporili su svoj rast sa 7,8% na kraju rujna 2023. na 6,3% na kraju prosinca 2023., kao odraz usporavanja rasta kredita za investicije[5] (s 8,1% na 6,7%) i ostalih kredita[6] (s 12,8% na 7,6%), dok su krediti za obrtna sredstva ubrzali rast (s 3,1% na 4,7%).

Vremenske serije statističkih podataka: Agregirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija

 


  1. U sklopu monetarne statistike prikazuju se pokazatelji stanja i transakcija financijske imovine i obveza kreditnih institucija. Promjene i stope promjena u priopćenju iskazane su na osnovi transakcija. Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, reklasifikacija i otpisa kredita.

  2. Domaći sektori u priopćenju uključuju opću državu, kućanstva, nefinancijska društva, ostale financijske institucije (investicijske fondove osim novčanih fondova, druge financijske posrednike i pomoćne financijske institucije) te osiguravajuća društva i mirovinske fondove. Nefinancijska društva sastoje se od institucionalnih jedinica koje su neovisni pravni subjekti i tržišni proizvođači te čija je glavna aktivnost proizvodnja dobara i/ili nefinancijskih usluga.

  3. Prekonoćni depoziti uključuju transakcijske račune (žiro i tekuće), zatim štedne depozite te s malim udjelom elektronički novac i ograničene depozite.

  4. Ostali krediti kućanstvima uglavnom se odnose na prekoračenja po transakcijskim računima, kredite po kreditnim karticama, hipotekarne i ostale kredite.

  5. Krediti nefinancijskim društvima za investicije obuhvaćaju kredite za građevinarstvo, turizam, poljoprivredu i investicije.

  6. Ostali krediti nefinancijskim društvima uglavnom se odnose na sindicirane kredite, prekoračenja po transakcijskim računima, kredite za financiranje izvoza, faktoring i ostale kredite.