Objava statističkih podataka o depozitima i kreditima kreditnih institucija za ožujak 2024. godine

Objavljeno: 30.4.2024.

Sažetak:

  • Na kraju ožujka 2024. depoziti kućanstava iznosili su 37,0 mlrd. eura, nefinancijskih društava 15,7 mlrd. eura, a opće države 5,4 mlrd. eura.
  • U proteklih godinu dana depoziti kućanstava porasli su po stopi od 2,9%.
  • Na kraju ožujka 2024. krediti kućanstvima iznosili su 22,3 mlrd. eura, nefinancijskim društvima 14,6 mlrd. eura, a općoj državi 6,3 mlrd. eura.
  • U proteklih godinu dana krediti kućanstvima porasli su po stopi od 10,9%, pri čemu je najveći rast gotovinskih nenamjenskih kredita po stopi od 12,9%.

Prema podacima monetarne statistike[1] na kraju ožujka 2024. ukupni depoziti domaćih sektora[2] iznosili su 59,8 mlrd. eura. Ukupni depoziti domaćih sektora tijekom prvog tromjesečja 2024. smanjili su se za 2,3 mlrd. eura (ili 3,7%), a u odnosu na kraj prvog tromjesečja 2023. porasli su za 3,6 mlrd. eura (ili 6,3%). Time se godišnja stopa rasta ukupnih depozita ubrzala s 4,3% na kraju prosinca 2023. na 6,3% na kraju ožujka 2024.

Promatrano po sektorima, tijekom prvog tromjesečja 2024. zabilježeno je smanjenje depozita nefinancijskih društava za 1,2 mlrd. eura (ili 6,9%) i kućanstava za 0,8 mlrd. eura (ili 2,0%), dok su depoziti opće države neznatno smanjeni.

Na kraju ožujka 2024. depoziti kućanstava iznosili su 37,0 mlrd. eura, nefinancijskih društava 15,7 mlrd. eura, a opće države 5,4 mlrd. eura.

Slika 1. Depoziti domaćih sektora kod kreditnih institucija

Na kraju ožujka 2024. prekonoćni depoziti domaćih sektora[3] iznosili su 41,4 mlrd. eura, pri čemu se na kućanstva odnosilo 26,3 mlrd. eura, na nefinancijska društva 11,1 mlrd. eura, a na opću državu 3,4 mlrd. eura. Tijekom prvog tromjesečja 2024. zabilježen je pad prekonoćnih depozita kod kreditnih institucija, i to kućanstava za 1,3 mlrd. eura (ili 4,7%), a nefinancijskih društava za 1,7 mlrd. eura (ili 13,4%).

Na godišnjoj razini, ukupni prekonoćni depoziti usporili su pad s –4,6% na kraju prosinca 2023. na –3,5% na kraju ožujka 2024. Pritom se usporio godišnji pad prekonoćnih depozita nefinancijskih društava s –9,5% na kraju prosinca 2023. na –6,7% na kraju ožujka 2024., a ubrzao godišnji pad prekonoćnih depozita kućanstava s –1,2% na kraju prosinca 2023. na –2,9% na kraju ožujka 2024.

Na kraju ožujka 2024. oročeni depoziti domaćih sektora iznosili su 18,4 mlrd. eura, pri čemu su oročeni depoziti kućanstava iznosili 10,7 mlrd. eura, a nefinancijskih društava 4,6 mlrd. eura. Tijekom prvog tromjesečja 2024. oročeni depoziti kućanstava porasli su za 0,5 mlrd. eura (ili 5,4%), dok su oročeni depoziti nefinancijskih društava porasli za 0,6 mlrd. eura (ili 13,8%).

Na godišnjoj razini, ukupni oročeni depoziti blago su usporili rast s 37,8% na kraju prosinca 2023. na 37,7% na kraju ožujka 2024. Pritom su oročeni depoziti nefinancijskih društava usporili rast s 183,9% godišnje na kraju prosinca 2023. na 77,0% godišnje na kraju ožujka 2024. Istodobno se ubrzao godišnji rast oročenih depozita kućanstava s 9,3% na kraju prosinca 2023. na 20,4% na kraju ožujka 2024.

Slika 2. Prekonoćni i oročeni depoziti kućanstava i nefinancijskih društava kod kreditnih institucija

Na kraju ožujka 2024. ukupni krediti domaćim sektorima iznosili su 43,6 mlrd. eura, što je povećanje od 0,5 mlrd. eura (ili 1,2%) u odnosu na kraj četvrtog tromjesečja 2023. i povećanje od 2,0 mlrd. eura (ili 4,8%) u odnosu na kraj prvog tromjesečja 2023. Na godišnjoj se razini rast ukupnih kredita domaćim sektorima usporio sa 6,0% na kraju prosinca 2023. na 4,8% na kraju ožujka 2024.

Slika 3. Krediti kreditnih institucija domaćim sektorima

Promatrano po sektorima, na kraju ožujka 2024. krediti kućanstvima iznosili su 22,3 mlrd. eura. Krediti kućanstvima tijekom prvog tromjesečja 2024. porasli su za 0,6 mlrd. eura (ili 2,5%), a u odnosu na kraj prvog tromjesečja 2023. porasli su za 2,2 mlrd. eura (ili 10,9%). Od toga su tijekom prvog tromjesečja 2024. stambeni krediti porasli za 0,2 mlrd. eura (ili 1,7%), a gotovinski nenamjenski krediti za 0,3 mlrd. eura (ili 3,9%), dok su svi ostali krediti kućanstvima[4] porasli za 0,1 mlrd. eura (ili 1,8%).

Na godišnjoj razini, krediti kućanstvima ubrzali su rast s 9,5% na kraju prosinca 2023. na 10,9% na kraju ožujka 2024., što je uzrokovano povećanjem godišnje stope rasta gotovinskih nenamjenskih kredita s 11,1% na 12,9%, stambenih kredita s 9,9% na 10,8% i ostalih kredita s 4,1% na 5,5%. Ovakav je rast gotovinskih nenamjenskih kredita zadnji put zabilježen na kraju veljače 2019.

Slika 4. Krediti kućanstvima

Krediti nefinancijskim društvima na kraju ožujka 2024. iznosili su 14,6 mlrd. eura i tijekom prvog tromjesečja 2024. blago su se smanjili, za 0,1 mlrd. eura (ili 0,4%), a u odnosu na kraj prvog tromjesečja 2023. porasli su za 0,6 mlrd. eura (ili 4,0%).

Na godišnjoj razini, krediti nefinancijskim društvima usporili su svoj rast sa 6,3% na kraju prosinca 2023. na 4,0% na kraju ožujka 2024., uglavnom kao odraz smanjenja rasta ostalih kredita[5] (sa 7,6% na –3,6%), dok su krediti za obrtna sredstva i krediti za investicije[6] ubrzali rast (s 4,7% na 6,1%, odnosno sa 6,7% na 7,9%).

Slika 5. Krediti nefinancijskim društvima

 

Vremenske serije statističkih podataka: Agregirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija

 


  1. U sklopu monetarne statistike prikazuju se pokazatelji stanja i transakcija financijske imovine i obveza kreditnih institucija. Promjene i stope promjena u priopćenju iskazane su na osnovi transakcija. Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, reklasifikacija i otpisa kredita.

  2. Domaći sektori u priopćenju uključuju opću državu, kućanstva, nefinancijska društva, ostale financijske institucije (investicijske fondove osim novčanih fondova, druge financijske posrednike i pomoćne financijske institucije) te osiguravajuća društva i mirovinske fondove. Nefinancijska društva sastoje se od institucionalnih jedinica koje su neovisni pravni subjekti i tržišni proizvođači te čija je glavna aktivnost proizvodnja dobara i/ili nefinancijskih usluga.

  3. Prekonoćni depoziti uključuju transakcijske račune (žiro i tekuće), zatim štedne depozite te s malim udjelom elektronički novac i ograničene depozite.

  4. Ostali krediti kućanstvima uglavnom se odnose na prekoračenja po transakcijskim računima, kredite po kreditnim karticama, hipotekarne i ostale kredite.

  5. Ostali krediti nefinancijskim društvima uglavnom se odnose na sindicirane kredite, prekoračenja po transakcijskim računima, kredite za financiranje izvoza, faktoring i ostale kredite.

  6. Krediti nefinancijskim društvima za investicije obuhvaćaju kredite za građevinarstvo, turizam, poljoprivredu i investicije.