Objava podataka o NRS-u za treće tromjesečje 2023.

Objavljeno: 29.11.2023.

Hrvatska narodna banka objavila je danas nove vrijednosti Nacionalne referentne stope (NRS) za treće tromjesečje 2023. S ovom tromjesečnom objavom, HNB je po drugi put objavio vrijednosti tromjesečnog i šestomjesečnog NRS indeksa za euro koji uključuju samo izvore sredstava i troškova u valuti euro, dok se vrijednosti dvanaestmjesečnog NRS indeksa za euro i dalje izračunavaju na osnovi izvora i troškova koji uz valutu euro uključuju i valutu kuna u dijelu podataka koji ulaze u izračun, a odnose se na razdoblje prije 2023. godine.

Usporedba objavljenih vrijednosti indeksa NRS za valute euro i američki dolar s povijesnim podacima pokazuje da su sve vrijednosti NRS-a u trećem tromjesečju 2023. rasle, u skladu s kretanjem kamatnih stopa na novčanom tržištu. Vrijednost najzastupljenijeg indeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima (6M NRS1 EUR) za treće tromjesečje 2023. iznosi 0,09%, što predstavlja rast od 0,01 postotnih bodova u odnosu na vrijednost iz drugog tromjesečja 2023.

Po prvi puta od kada HNB objavljuje NRS, porasla je i vrijednost indeksa 12M NRS1 EUR, što odražava produljeno razdoblje rasta kamatnih troškova banaka koje traje od trećeg tromjesečja 2022. godine. Također, povećale su se i sve ostale vrijednosti indeksa NRS i to snažnije nego u prethodnom tromjesečju za sve eurske indekse, a manje nego u prethodnom tromjesečju za dolarske indekse.  

Nacionalna referentna stopa (NRS) jest implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima ugovorenim prije 1.1.2023. godine. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka i podružnica stranih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.