Obavijest o pretvaranju institucije za platni promet u instituciju za elektronički novac

Objavljeno: 23.3.2022.

Dana 11. prosinca 2019. trgovačko društvo PRIMEX PAYMENTS d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, koje od 7. prosinca 2016. posluje kao institucija za platni promet, podnijelo je Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za pretvaranje institucije za platni promet u instituciju za elektronički novac.

Budući da je trgovačko društvo PRIMEX PAYMENTS d.o.o., Zagreb, već poslovalo kao institucija za platni promet (na temelju rješenja Hrvatske narodne banke, O. br.: 377-020/12-16/BV od 7. prosinca 2016.) uz navedeni zahtjev dostavljena je i dokumentacija koju je institucija za platni promet bila dužna podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci, u skladu s člankom 24. Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.).

Slijedom navedenog, na temelju članka 18. stavka 1. u vezi s člankom 24. Zakona o elektroničkom novcu, članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Hrvatska narodna banka dana 11. ožujka 2022. donijela je rješenje O. br.: 72-091/03-22/ BV na temelju kojeg:

  1. Trgovačko društvo PRIMEX PAYMENTS d.o.o., Zagreb, upisuje se u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca kao institucija za elektronički novac pod brojem IEN117 za pružanje sljedećih usluga:
    • izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca i
    • pružanje platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, i to: prihvaćanje platnih transakcija.
  2. Ukida se rješenje Hrvatske narodne banke O. br.: 377-020/12-16/BV od 7. prosinca 2016. na temelju kojeg je trgovačko društvo PRIMEX PAYMENTS d.o.o., Zagreb, kao institucija za platni promet pružala platnu uslugu prihvaćanje platnih transakcija.
  3. U registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca upisuje se brisanje trgovačkog društva PRIMEX PAYMENTS d.o.o., Zagreb, kao institucije za platni promet pod brojem IPP411.

O svim promjenama podataka za trgovačko društvo PRIMEX PAYMENTS d.o.o., Zagreb, obaviješten je Trgovački sud u Zagrebu.