Obavijest o pretvaranju institucije za elektronički novac u malu instituciju za elektronički novac

Objavljeno: 24.1.2019.

Dana 25. listopada 2018. društvo A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1, kao institucija za elektronički novac podnijelo je Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za pretvaranje institucije za elektronički novac u malu instituciju za elektronički novac.

Budući da je društvo A1 Hrvatska d.o.o. već poslovalo kao institucija za elektronički novac (na temelju rješenja Hrvatske narodne banke, O. br.: 241-020/09-11/ŽR od 12. rujna 2011.), uz navedeni zahtjev dostavljena je i dokumentacija koju su sve licencirane institucije za elektronički novac bile dužne podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci, a u vezi s propisanom obvezom usklađivanja s odredbama članka 110. Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.).

Slijedom navedenoga, na temelju članka 66. stavka 1. i članka 110. stavka 2. Zakona o elektroničkom novcu i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.) Hrvatska narodna banka je dana 24. siječnja 2019. donijela sljedeće rješenje:

 1. Društvo A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba upisuje se u registar institucija za elektronički novac kao mala institucija za elektronički novac pod brojem IENM211, i to za pružanje sljedećih usluga:
  • izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca i
  • pružanje platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, i to za:
   1. usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga, i to:
    • izvršenja platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva i
   2. usluge izdavanja platnih instrumenata i prihvaćanja platnih transakcija.
 1. Ukida se rješenje Hrvatske narodne banke O. br.: 241-020/09-11/ŽR od 12. rujna 2011. kojim je društvu VIPnet d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1 (dana 1. listopada 2018. društvo VIPnet d.o.o. promijenilo je naziv tvrtke u A1 Hrvatska d.o.o.) kao instituciji za elektronički novac bilo odobreno izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca te pružanje platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, i to:
  • usluga izdavanja i prihvaćanja platnih instrumenata i
  • usluga izvršenja platnih transakcija kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkog sustava, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga.
 1. U registar institucija za elektronički novac Hrvatska narodna banka upisuje brisanje društva A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba kao institucije za elektronički novac upisane pod brojem IEN111.

O svim promjenama podataka za društvo A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba obavijestit će se Trgovački sud u Zagrebu.