Novi zlatnik i srebrnjak "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019."

Objavljeno: 23.9.2020.
Novi zlatnik i srebrnjak

U povodu obilježavanja 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu Hrvatska narodna banka pustila je 23. rujna ove godine u optjecaj novi prigodni zlatni i srebrni kovani novac. Autor je idejnoga i likovnog rješenja za oba izdanja novoga kovanog novca kipar Nikola Vudrag, a otkovan je u Hrvatskom novčarskom zavodu. Zlatnik je nominalne vrijednosti 500 kuna, srebrnjak 150 kuna, a izdaju se u količini ne većoj od 10.000 komada za svako izdanje.

Na središnjem dijelu lica novoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca prikaz je knjige sa službenim znakom Sveučilišta u Zagrebu koja se predaje iz ruke u ruku, čime se simbolizira prenošenje znanja, a na središnjem dijelu naličja kovanica prikaz je grafički stiliziranoga ulaznog rizalita sa stubištem zgrade Sveučilišta u Zagrebu te skulpture Ivana Meštrovića »Povijest Hrvata«.

Prodajna je cijena zlatnoga kovanog novca 2.093,00 kune, a srebrnoga kovanog novca 407,50 kuna s PDV-om, dok se komplet može kupiti po cijeni od 2.500,50 kuna s PDV-om na srebrni kovani novac. Zainteresirani građani novi prigodni zlatni i srebrni kovani novac "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu" te njihov numizmatički komplet mogu nabaviti od 23. rujna 2020., a o narudžbi i kupnji više možete saznati na poveznici Kupnja i narudžbe.

Detaljan opis kovanica "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019".