Novi obrasci u izvješću "Agregirano nekonsolidirano tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija"

Objavljeno: 29.11.2021.

U sklopu "Agregiranoga nekonsolidiranog tromjesečnog statističkog izvješća kreditnih institucija" kod objave podataka za rujan 2021. Hrvatska narodna banka započinje s objavom triju novih obrazaca:

BS/KRED5-25 – Dani krediti po županijama
BS/DEP5-26 – Primljeni depoziti po županijama i
BS/KRED5-27 – Dani krediti nefinancijskim društvima po djelatnostima (NKD 2007).

Navedeni obrasci objavljivat će se redovno na tromjesečnoj osnovi.

Obrazac "BS/KRED5-25 – Dani krediti po županijama" sadržava podatke kreditnih institucija o ukupnim danim kreditima nefinancijskim društvima, kućanstvima i ostalim sektorima, koji su razvrstani po županijama Republike Hrvatske.

Obrazac "BS/DEP5-26 – Primljeni depoziti po županijama" sadržava podatke kreditnih institucija o ukupnim primljenim depozitima nefinancijskih društava, kućanstava i ostalih sektora, koji su razvrstani po županijama Republike Hrvatske.

Obrazac "BS/KRED5-27 – Dani krediti nefinancijskim društvima po djelatnostima (NKD 2007)" prikazuje razradu danih kredita kreditnih institucija nefinancijskim društvima po značajnim područjima Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007., pri čemu je nekoliko područja skupno iskazano pod stavkom "Sva preostala područja relevantna za nefinancijska društva".

Kao posljedica toga, kreiran je novi skup obrazaca u Agregiranom statističkom izvješću – ASI5, koji je zamijenio dosadašnji skup ASI4. Prvo izvještajno razdoblje za koje se primjenjuje novi skup obrazaca jest 30. rujna 2021. Dosadašnji obrasci sadržajno se nisu mijenjali, osim što se sada u samom nazivu referiraju na novi skup – ASI5. Tako, primjerice, obrazac Detaljan kreditni portfelj sada nosi naziv: BS/KRED5-7 (zaključno s 30. lipnja 2021. nosio je naziv BS/KRED4-7).