Nastavljamo istu politiku

Objavljeno: 10.7.1997.

Narodna banka Hrvatske sa žaljenjem je primila vijest da je Upravni odbor Međunarodnog monetarnog fonda zaključio u srijedu da će raspravu o očekivanom odobrenju za povlačenje nove kreditne tranše utemeljene na trogodišnjem programu proširene suradnje s Hrvatskom, iz ožujka ove godine, nastaviti do kraja srpnja. Kako su hrvatska makroekonomska stabilnost i rast utemeljeni na čvrstim osnovama i ne zavise o zajmovima za likvidne međunarodne rezerve, najnovija odluka Upravnog odbora MMF-a ne može imati presudnog gospodarskog utjecaja. Stoga ta odluka neće ni u kom slučaju potaknuti promjenu osnovnih usmjerenja hrvatske novčane i ukupne gospodarske politike. Njeni stabilizacijski i razvojni ciljevi nisu bili rezultat zahtjeva međunarodnih financijskih institucija, već odraz opredjeljenja hrvatske Vlade i Narodne banke Hrvatske glede puteva ozdravljenja i razvitka hrvatskog gospodarstva - priopćeno je iz NBH.

Potez Upravnog odbora MMF-a neuobičajen je, i s ekonomskog stanovišta neobjašnjiv, utoliko više što je prva revizija ostvarivanja spomenutog trogodišnjeg programa, koju je izaslanstvo MMF-a obavilo u svibnju, potvrdila da Hrvatska ostvaruje dogovorenu politiku. Tada je utvrđeno da se svi dogovoreni pokazatelji u cijelosti ostvaruju kao što je predviđeno, a samo kod jednoga (krediti poduzećima pod posebnim nadzorom) iskazano je malo prekoračenje, no ono nije bilo takvo da bi dovodilo u pitanje usmjerenje hrvatske gospodarske i financijske politike. Drugim riječima, s gospodarske strane nije bilo prepreka za uspješan nastavak izuzetno korektne suradnje ove međunarodne financijske institucije s našom zemljom, sukladno spomenutom programu. U prilog takvoj ocjeni govori i to da su stručna tijela MMF-a i veliki dio izvršnih direktora dali pozitivan stav glede odobrenja drugog kreditnog obroka Hrvatskoj, bez ikakvih uvjetovanja ili odgode.

Narodna banka Hrvatske ne osporava da je u ostvarivanju stabilizacijskih i razvojnih ciljeva svake pa i naše zemlje uspješna suradnja s najvažnijim međunarodnim financijskim institucijama poželjna i korisna. No, presudne su ipak vlastite spoznaje i politička volja za odabir pravih puteva za zdrav i održiv rast, za jačanje učinkovitosti, konkurentnosti i uključivanja hrvatskog gospodarstva u svjetske gospodarske tokove. O tome svjedoči i činjenica da je priprema i primjena stabilizacijskog programa u listopadu 1993. godine započela i ostvarila najvažnije učinke točno godinu dana prije nego što su zaključeni bilo kakvi sporazumi o financijskoj podršci međunarodnih institucija.

Najnovija odluka najvišeg tijela MMF-a ne umanjuje naše čvrsto uvjerenje da su čvrsta kuna, stabilne cijene, financijski red, sanacija bankovnog sustava i otvoreno tržište temeljni preduvjeti zdravog i održivog gospodarskog razvitka, kao i trajnog rasta blagostanja u našoj zemlji. To znači da osnovni putokazi pri donošenju konkretnih odluka na svim razinama nisu promijenjeni, a uvjereni smo da će MMF-u i Svjetskoj banci u skoro vrijeme biti omogućeno da nastave pružati podršku u daljnjoj konstruktivnoj suradnji s Hrvatskom - stav je hrvatske središnje banke.