Savjet HNB-a: nastavak ekspanzivne monetarne politike

Objavljeno: 7.10.2014.

Hrvatska narodna banka nastavit će provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku, uz daljnje održavanje stabilnosti tečaja - poruka je s današnje sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke, održane pod predsjedanjem zamjenika guvernera Relje Martića. Održavanjem visoke razine likvidnosti u sustavu središnja banka nastoji omogućiti što povoljnije uvjete financiranja gospodarstvu, koje i dalje ne pokazuje znakove oživljavanja, te se procjenjuje da će i nastavak godine biti obilježen stagnacijom, pa čak i mogućim pogoršanjem nekih bitnih pokazatelja gospodarske aktivnosti.

Odlukom Savjeta HNB-a ukida se 100-postotno izdvajanje deviznog dijela obvezne pričuve obračunate na devizna sredstva primljena od nerezidenata i pravnih osoba u posebnom odnosu s bankom. Ta će se sredstva uključivati u obveznu pričuvu koja se održava dnevnim stanjem likvidnih potraživanja, a neće se, kao do sada, izdvajati na poseban račun kod središnje banke. Po toj osnovi trenutno je na računu obvezne pričuve u HNB-u izdvojeno deviznih sredstava u protuvrijednosti oko 610 milijuna kuna.

Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornog odbora Banco Popolare Croatia d.d. Zagreb da produži mandat članici uprave Mirjani Vidan, kao i s odlukom nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, da dosadašnja članica uprave Tea Martinčić preuzme dužnost predsjednice uprave te banke.