Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom na javnom savjetovanju

Objavljeno: 13.11.2020.
Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom na javnom savjetovanju

U sklopu priprema za uvođenje eura Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka zajedno su priredili Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom.

Nacionalni plan zamjene pregled je svih važnih aktivnosti koje će sudionici priprema za uvođenje eura, i iz javnog i iz privatnog sektora, provoditi u sljedećem razdoblju. U planu se pojašnjavaju postupak i rokovi zamjene novčanica i kovanog novca kuna u eure, opisuju potrebne zakonske prilagodbe, definiraju pravila o preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti, kao i konverziji kredita i depozita. U potonjem kontekstu plan regulira pitanje kamatnih stopa u postojećim ugovorima o kreditu, posebice način eventualne prilagodbe promjenjivog parametra kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom, pri čemu je nit vodilja da nakon prilagodbe dužnik ne smije biti u lošijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden.

Temeljno je načelo Nacionalnog plana zamjene zaštita potrošača – zamjena kune u euro bez troška za građane i poduzeća, isključivo po fiksnom tečaju konverzije. Stoga je velika pozornost posvećena komunikaciji s hrvatskom javnošću, a osobito mjerama za zaštitu potrošača, poput obveze dvojnog iskazivanja cijena kao ključne mjere za prevenciju neispravnog preračunavanja cijena i neopravdanog povećanja cijena. U tom smislu, planom je predviđeno uspostavljanje mehanizama, uključujući praćenje cijena, strogi nadzor trgovaca i mogućnost prijavljivanja pritužbi građana, koji bi trebali pripomoći minimiziranju rizika rasta cijena zbog uvođenja eura.

Nakon sjednice Nacionalnog vijeća za uvođenje eura, održane 11. studenoga 2020., Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom upućen je u javno savjetovanje.