Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj

Objavljeno: 4.8.2008.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 21
Autori Maroje Lang, Davor Kunovac, Silvio Basač i Željka Štaudinger
Datum Srpanj 2008.
JEL C53, C22, C32
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

dnevna prognoza, upravljanje likvidnošću, modeli vremenskih serija

U ovom se radu opisuju dva ekonometrijska modela za izradu kratkoročnih projekcija gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj. Prvi model jest jednostavni regresijski model koji obuhvaća tjedne, mjesečne i godišnje uzorke periodičnih kretanja na osnovi dnevnih serija gotovog novca izvan banaka. Drugi model uz determinističku sezonalnost pretpostavlja ARIMA strukturu reziduala. Oba modela daju bolje rezultate od postojećih prognoza koje se izrađuju u HNB-u.