Mišljenje ESB-a o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Objavljeno: 10.10.2016.

Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 24. svibnja 2016. zahtjev Ministarstva financija Republike Hrvatske za davanje mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja temelji se na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i trećoj alineji članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 98/415/EZ jer se Prijedlog zakona odnosi na Hrvatsku narodnu banku (HNB). U skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke, Upravno vijeće donijelo je ovo Mišljenje.

Mišljenje ESB-a o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci