Metodologija izračuna Nacionalne referentne stope

Objavljeno: 13.5.2020.
Nacionalna referentna stopa (NRS) implicitna je kamatna stopa koju na temelju Zakona o kreditnim institucijama izračunava i na svojim internetskim stranicama objavljuje Hrvatska narodna banka te koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope na potrošački kredit. U ovom se dokumentu opisuje metodologija izračuna NRS-a.