Kreditnoj uniji Deponent oduzeto odobrenje za rad

Objavljeno: 22.7.2020.

Hrvatska narodna banka donijela je 22. srpnja 2020. rješenje kojim se oduzima odobrenje za rad Kreditnoj uniji Deponent. Istodobno je doneseno i rješenje o pokretanju postupka prisilne likvidacije.

U postupku nadzora nad Kreditnom unijom Deponent Hrvatska narodna banka utvrdila je da su svi članovi Nadzornog odbora i jedini član Uprave Kreditne unije podnijeli ostavku te da Kreditna unija ne ispunjava osnovne kadrovske i tehničke uvjete za rad. U skladu s člankom 35. stavkom 2. točkom 3. Zakona o kreditnim unijama HNB je Kreditnoj uniji rješenjem oduzeo odobrenje za rad. Time su, prema odredbama članka 70. stavka 1. točke 1. Zakona o kreditnim unijama, ispunjeni zakonski razlozi za pokretanje prisilne likvidacije Kreditne unije. Stoga je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o pokretanju postupka prisilne likvidacije kojim je imenovan i likvidator. Likvidatoru se nalaže da s ciljem ispunjavanja svih obveza koje proizlaze iz postupka prisilne likvidacije, kao i radi sprječavanja nastanka štete zbog neispunjavanja dospjelih obveza, odmah po stupanju na dužnost izradi početnu likvidacijsku bilancu. Nakon izrade početne likvidacijske bilance likvidator ima obvezu poduzeti odgovarajuće daljnje aktivnosti, a utvrdi li da imovina Kreditne unije nije dovoljna za plaćanje potraživanja svih vjerovnika, dužan je podnijeti prijedlog za otvaranje stečaja. Kako bi se očuvala i zaštitila imovina Kreditne unije, likvidatoru se, do izrade početne likvidacijske bilance, odnosno odluke nadležnog suda o mjerama osiguranja iz članka 118. Stečajnog zakona, ograničavaju isplate, osim nužnih plaćanja u postupku prisilne likvidacije Kreditne unije i troškova za izradu početne likvidacijske bilance. Likvidator je dužan poduzimati i sve druge potrebne radnje s ciljem očuvanja imovine Kreditne unije te će, po izradi likvidacijske bilance, pravodobno obavijestiti vjerovnike o relevantnim informacijama u vezi s daljnjim aktivnostima i načinu namirenja njihovih potraživanja.