Kratkoročno prognoziranje inflacije u Hrvatskoj korištenjem sezonskih ARIMA procesa

Objavljeno: 30.10.2006.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 18
Autori Andreja Pufnik i Davor Kunovac
Datum Listopad 2006.
JEL E17, E13, C22
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

inflacija, prognoziranje, ARIMA

Sažetak

Projekcija inflacije bitan je sastavni dio Projekcije monetarne politike Hrvatske narodne banke te se kontinuirano vrše napori da se ona poboljša. Jedan od koraka u tom nastojanju jest i usavršavanje modela kratkoročnog prognoziranja indeksa potrošačkih cijena sezonskim ARIMA procesima. Pritom se osim izravne prognoze ukupnog indeksa potrošačkih cijena, u radu nastoji prognozirati kretanje komponenata indeksa potrošačkih cijena kako bi se s jedne strane, dobio detaljniji uvid u izvore inflacijskih odnosno deflacijskih pritisaka u budućnosti te, s druge strane, kako bi se moglo odgovoriti na pitanje: da li se agregiranjem prognoziranih vrijednosti pojedinih komponenata indeksa potrošačkih cijena dobiva preciznija prognoza kretanja ukupnog indeksa od one dobivene izravnim prognoziranjem?