Kratkoročne prognoze BDP-a u uvjetima strukturnih promjena

Objavljeno: 11.8.2014.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 44
Autor Rafael Ravnik
Datum Srpanj 2014.
JEL C32, E37, E47
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

prognoze BDP-a, bajesovski modeli s promjenjivim parametrima

U radu je predloženo nekoliko modela s promjenjivim parametrima, procijenjenih bajesovskim tehnikama, koji su upotrijebljeni za kratkoročno prognoziranje hrvatskog BDP-a. Navedeni modeli osim domaćih varijabla uključuju i BDP Europske unije te su na taj način u obzir uzete specifičnosti male otvorene ekonomije. Prediktivna sposobnost navedenih modela uspoređena je s naivnom benchmark prognozom. Rezultati upućuju na to da modeliranje promjenjivih parametara unaprjeđuje prognoze BDP-a u usporedbi s naivnim benchmark modelom, a dodatno je utvrđeno kako su prosječne prognostičke pogreške za sve testirane modele s promjenjivim parametrima manje od pogrešaka jednako specificiranih modela s fiksnim parametrima.