Kontrola koncentracija u hrvatskome bankarskom sustavu

Objavljeno: 9.2.2006.
Publikacija Pregledi
Broj P - 22
Autor Tatjana Ružić
Datum Siječanj 2006.
JEL E58, L10, D40, D41
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

kontrola koncentracija, tržišno natjecanje i banke, zaštita tržišnog natjecanja, tržišno natjecanje i stabilnost, banke i tržišno natjecanje

Hrvatska narodna banka je od 2002. godine tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja u hrvatskome bankarskom sustavu. Ta nadležnost između ostalog uključuje i kontrolu koncentracija u tom sustavu. Iako se hrvatski model uređenja ove nadležnosti u bitnome razlikuje od modela većine zemalja, Hrvatska narodna banka u ovim poslovima slijedi općeprihvaćene principe tijela za zaštitu tržišnog natjecanja razvijene na osnovi ekonomske teorije. U ovom se radu pojašnjava hrvatski model zaštite tržišnog natjecanja u bankarskom sustavu i opisuju poslovi koje Hrvatska narodna banka obavlja u sklopu kontrole koncentracija u tom sustavu.