Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za kolovoz 2017.

Objavljeno: 29.9.2017.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju kolovoza 2017. iznosila su 307,8 mlrd. kuna, odnosno 6,4 mlrd. kuna ili 2,1% više nego na kraju srpnja (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju ovoga najšireg monetarnog agregata najviše je pridonio sezonski rast kvazinovca od 3,4 mlrd. kuna (1,7%), posebice deviznih depozita nefinancijskih poduzeća i stanovništva. Značajan pozitivan doprinos rastu M4 tijekom kolovoza dala je i novčana masa M1 povećanjem od 2,9 mlrd. kuna (3,1%), najviše zahvaljujući također sezonskom rastu depozitnog novca. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine, ukupna likvidna sredstva u kolovozu 2017. veća su za 3,4% (isključujući utjecaj tečajnih promjena), što je ubrzanje godišnjeg rasta u odnosu na 3,1% s kraja srpnja (Slika 1.). Snažniji rast M4 posljedica je nastavka zamjetnoga godišnjeg rasta novčane mase M1 koji se u kolovozu ubrzao na čak 20,0%, dok je u isto vrijeme kvazinovac zabilježio godišnje smanjenje od 4,1%.

Slika 1. Monetarni agregati

godišnje stope promjene

Slika 2. Plasmani

godišnje stope promjene na osnovi transakcija

Izvor: HNB

 

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) na kraju su kolovoza iznosili 218,7 mlrd. kuna te su se, nakon gotovo pola godine povećanja, blago smanjili u odnosu na srpanj (za 0,2%, na osnovi transakcija). Istovremeno se njihova godišnja stopa rasta u kolovozu ubrzala na 1,9% (na osnovi transakcija), s 1,7% koliko je iznosila na kraju srpnja (Slika 2.). Pritom su plasmani nefinancijskim poduzećima povećali svoj godišnji rast na 3,2%, a stanovništvu na 2,4% (Tablica 2.).

Ako se promatra nominalno stanje, ukupni plasmani su na kraju kolovoza 2017. bili za 1,1% manji nego u kolovozu prošle godine, što je rezultat prodaja nenaplativih plasmana, a djelomice i jačanja kune u odnosu na euro koje umanjuje kunsku protuvrijednost plasmana indeksiranih uz euro.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija

u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice

u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja i cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s kolovozom 2017. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)

Druge monetarne financijske institucije