Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar kretanja kredita i depozita u travnju 2023.

Objavljeno: 31.5.2023.

Ukupni depoziti domaćih sektora[1] porasli su u travnju nakon kontinuiranog smanjivanja tijekom prvog tromjesečja 2023. Pritom su poduzeća nastavila prelijevati sredstva s prekonoćnih na oročene depozite. Kreditiranje domaćih sektora nastavilo je rasti odražavajući porast kredita poduzećima te u manjoj mjeri i rast kredita stanovništvu, posebice gotovinskih nenamjenskih kredita.

Ukupni depoziti domaćih sektora porasli su u travnju za 0,3 mlrd. EUR (0,5%, na osnovi transakcija) u odnosu na prethodni mjesec, nakon što se tijekom posljednja tri mjeseca bilježilo smanjivanje. Glavnina spomenutog rasta odnosi se na oročene depozite (0,2 mlrd. EUR), a prvi put u 2023. vrlo blagi rast ostvarili su i prekonoćni depoziti[2]. Pritom su porasli oročeni depoziti nebankovnih financijskih institucija i nefinancijskih poduzeća, uz vidljivo prelijevanje sredstava s prekonoćnih depozita poduzeća, koji su se smanjili, na oročene depozite pod utjecajem rasta kamatnih stopa. S druge strane, puno manji porast kamatnih stopa na oročene depozite stanovništva rezultirao je smanjenjem oročenih depozita stanovništva u travnju, dok su prekonoćni depoziti stanovništva porasli prvi put nakon prosinca 2022. Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih depozita domaćih sektora povećao se s 8,7% u ožujku na 9,0% u travnju (na osnovi transakcija). Pritom se povećao godišnji rast depozita nebankovnih financijskih institucija, a smanjio se godišnji rast depozita nefinancijskih poduzeća i stanovništva (Slika 1.).

Krediti domaćim sektorima porasli su u travnju za 0,4 mlrd. EUR ili 1,1% (na osnovi transakcija) u odnosu na ožujak. Najveći dio spomenutog rasta kredita odnosi se na kredite nefinancijskim poduzećima (0,3 mlrd. EUR), a ostatak na kredite stanovništvu (0,1 mlrd. EUR). Pritom su najviše rasli krediti u djelatnosti prijevoza i skladištenja. Promatrajući namjenu kredita, vidljiv je porast kredita za obrtna sredstva kao i kredita za investicije. U strukturi kredita stanovništvu snažnije su porasli gotovinski nenamjenski krediti, dok su stambeni tek malo porasli. Na godišnjoj se razini rast kredita domaćim sektorima vrlo blago ubrzao (s 9,5% u ožujku na 9,6% u travnju). Rast kredita nefinancijskim poduzećima blago se usporio (s 15,4% u ožujku na 15,2% u travnju, na osnovi transakcija), a rast kredita stanovništvu nastavio se ubrzavati (sa 6,0% na 6,3%), prije svega kao odraz ubrzavanja rasta gotovinskih nenamjenskih kredita (s 4,3% na 5,0%) uz manje izraženo ubrzavanje rasta stambenih kredita (s 9,6% na 9,8%, Slika 2.).

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s travnjem 2023. mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije

 


  1. Domaći sektori u Komentaru isključuju opću državu.

  2. Prekonoćni depoziti jesu depoziti koje klijenti preko noći deponiraju u banci. Sredstva na tekućem računu ili žiroračunu (transakcijski računi) najzastupljenije su kategorije takvih depozita.